Strategische betrokkenheid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het is geen geheim dat veel bedrijven worstelen met de uitvoering van de strategie. Onderzoek van McKinsey toonde aan dat 70% van verander inspanningen niet het gewenste resultaat opleverde. Grotendeels door weerstand van medewerkers en gebrek aan ondersteuning vanuit het management.

De financiële verliezen in o.a. manuren, investeringen en herstelwerkzaamheden zijn enorm. Daarom zijn veel organisaties op zoek naar effectievere methoden om nieuwe strategieën succesvol door te voeren.

Het belang van communicatie

Wanneer je met leidinggevenden in gesprek gaat over wat er precies voor een effectieve uitvoering van de strategie nodig is, benadrukken ze vaak het belang van goede ‘communicatie’.

Het idee leeft dat wanneer leiders de kunst van het communiceren onder de knie hebben, de medewerking van de medewerkers in de organisatie gegarandeerd zou zijn. En daarbij alle weerstand of obstakels rond de nieuwe strategie grotendeels overwonnen.

Uiteraard is het hebben van een duidelijke (en vooral consistente) verander-boodschap essentieel tijdens de implementatie van de nieuwe strategie maar het gaat in de praktijk veel verder dan dat.

Er kunnen binnen de organisatie namelijk krachtige, onuitgesproken communicatie- en werkprocessen leven die de officiële retoriek rond de strategie tegenspreken of erger; tegenwerken.

Dit noemen ze ook wel de mores van het bedrijf. Deze bepaald voor een groot gedeelte ook de bedrijfscultuur. En juist deze onuitgesproken en niet vastgelegde (bedrijfs-)regels maken veranderingen binnen organisaties bijzonder uitdagend.

Er moet namelijk geen sprake zijn van het eenzijdig zenden van een veranderboodschap, maar juist het voeren van een dialoog met alle betrokkenen om de veranderingen te borgen binnen de organisatie.

Mores – de ongeschreven gedragsregels en rituelen die in een hechte gemeenschap gelden.”

Betrekken en documenteren

We weten dat wanneer mensen binnen de organisatie vroegtijdig bij verandering worden betrokken de kans op slagen 30% groter is. En dat deze nieuwe strategie ook na de implementatie veel beter blijft ‘kleven’.

Leiders moeten zich daarom goed realiseren dat de implementatie slechts de helft van de uitdaging is. Zeker wanneer het bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van prestaties door strategische veranderingen.

Factoren als macht, politiek en ongeschreven (gedrags-)regels spelen vaak een grote rol bij veranderprocessen. Deze vertragen, belemmeren of verhinderen in veel gevallen een succesvolle of gedragen implementatie.

Onze aanpak genaamd ‘De Versnellingskamer’ egaliseert daarbij het speelveld: iedere betrokkene wordt gehoord, komt gelijkelijk aan bod en daarbij worden ook de minder gangbare meningen gehoord en binnen het GDSS systeem vastgelegd.

Deze aanpak biedt structuur in het oplossen van complexe vraagstukken met meerdere stakeholders, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

Het versnelt daarbij de wijze waarop groepen tot beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming komen. Het GDSS systeem legt tevens alle stappen in het proces digitaal vast, zodat er altijd data beschikbaar en herleidbaar is.

Je kan de Versnellingskamer dan ook zien als een high impact omgeving die door een stapsgewijze en gestructureerde aanpak leidt tot een stevig fundament. De slimme en doelgerichte SaaS technologie en facilitatie bevorderen interactie tussen deelnemers. Grafieken bieden direct terugkoppeling aan de deelnemers en bevorderen het groepsproces. Daarmee komt de focus op het vraagstuk en het resultaat te liggen en wordt iedereen betrokken bij het proces.

Daarbij is een combinatie met Microsoft Teams, Zoom of Webex mogelijk, wat zorgt voor een volledig digitaal werkproces. Rapportages in Microsoft Word en Excel zijn na de sessies direct beschikbaar. Dit verlaagt significant de rapportagedruk en versnelt het gehele veranderproces.

Een passende aanpak voor uitdagende veranderingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht