Gedragen Besluitvorming
begint bij Spilter

Concrete oplossingen voor besluitvorming in complexe vraagstukken

+ 0
Mensen betrokken bij Besluitvorming
+ 0
Opdrachtgevers
+ 0
Versnellingskamers begeleid

Versnelde besluitvorming

De kern van onze dienstverlening

Spilter stroomlijnt besluitvorming en complexe groepsprocessen in tal van sectoren. Dit doen wij met inzet van de Versnellingskamer en  onze GDSS-software. De digitale structuur van meetings en de uitgekiende werkmethoden zorgen voor hoge betrokkenheid en efficiënte besluitvorming. Meetings verlopen transparant en navolgbaar en dat verhoogt het draagvlak onder interne en externe stakeholders.

Zowel publieke als private instellingen hechten grote waarde aan de flow en digitale verslaglegging van ons platform. Wij helpen bedrijvengemeentenprovincies
rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties bij het in beeld brengen en oplossen van lastige en urgente vraagstukken. Lees hier meer.

Hoe kunt u uw organisatie helpen aan efficiëntere groepssamenwerking, beleids- en besluitvorming? Ontdek de mogelijkheden van digitalisering via onze eenvoudige online oplossingen en gerichte consultancy.

De Versnellingskamer

Onze aanpak is een combinatie van ons krachtige 𝗦𝗽𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗲𝗺 (GDSS), met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren consultants.

Dit noemen wij de 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐚𝐦𝐞𝐫®

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

01

Methodiek

Na een degelijke intake selecteren we de geschikte methode en aanpak om aan de doelstelling van de opdracht te kunnen voldoen

02

GDSS software

We vertalen de aanpak naar de Group Decision Support Software en zetten dit klaar voor de fysieke of online bijeenkomst(en)

03

begeleiding

Wij brengen onze consultants in om het proces te begeleiden en tijdens de bijeenkomst(en) als moderator op te treden om het gewenste resultaat te behalen

Onze expertise

De complexe vraagstukken vandaag hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

Met het 𝗦𝗽𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗲𝗺 (GDSS) ontleed, structureer en modelleer je deze complexe vraagstukken. Het biedt de gelegenheid alle aspecten te overwegen, tot rake inzichten te komen en doeltreffende oplossingen in samenhang te realiseren.  

De standaard bijeenkomst is niet langer geschikt

Maatwerk is noodzakelijk

Besluitvorming over complexe en gevoelige vraagstukken in grotere groepen (>10) vergt veel meer organisatie en structuur dan een reguliere bijeenkomst kan bieden. Al meer dan vijftien jaar optimaliseren we bij Spilter vrijwel elk aspect rond besluitvorming. Of het nu gaat om klassieke besluitvorming zoals inrichting van de publieke ruimte, of om procesoptimalisatie van bijvoorbeeld tenders of productinnovatie—de Versnellingskamer leent zich voor elk denkbaar besluit. In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Onze aanpak is een combinatie van ons krachtige GDSS platform, met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren consultants. Dit wordt een versnellingskamer® genoemd. 

Elke Versnellingskamer is in essentie een Versnellingskamer op maat. De online werkomgevingen zijn namelijk geheel aan te passen aan uw vragen en wensen. Iedere Versnellingskamer is daarmee een nieuwe standaard. Het procesontwerp is één-op-één inzetbaar bij een volgende toepassing van repeterende vraagstukken of werkprocessen.

Het specialisme van onze Consultants

ons Team

Steven Wagemaker

Complexe besluitvorming & Founder van Spilter

Sander
Blom

Software ontwikkeling & Strategische partnerships

Jerry van Staveren

Nationale Veiligheid &
Risk Assessments

Leon
Laureij

Inkoop Contract management &
Mark Methodiek

Wat opdrachtgevers zeggen

Testimonials

Een wereld die continue versnelt

vraagt een oplossing die Versnelling
in haar DNA heeft

Blog artikelen

Een directe oplossing voor complexe vraagstukken

Gemeenten en organisaties in het publieke domein worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan uitdagingen, die variëren van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, tot sociale inclusie en economische groei die snelle en efficiënte besluitvorming vereisen. Gezien de snelheid waarmee er besluitvorming rond deze vraagstukken gevormd dient te worden zijn veel van deze organisaties op zoek naar de spreekwoordelijke “silver bullet”.

De helft van strategische beslissingen pakt verkeerd uit

Meer dan de helft van de beslissingen van bestuurders pakt verkeerd uit. Dat is de ontnuchterende conclusie van het promotieonderzoek van Joep Steffes aan de Nyenrode Business Universiteit. Tijdsdruk, emoties en gebrek aan diversiteit in denken spelen een belangrijke rol bij deze verkeerde beslissingen.

Risicobeoordeling – Spilter Methodieken

Een nationale risicobeoordeling (National Risk Assessment – NRA) is een gestructureerd proces dat gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s waarmee een land geconfronteerd kan worden.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief