Krachtige digitale besluitvorming levert topresultaten

De kern van onze dienstverlening

Spilter stroomlijnt besluitvorming en complexe groepsprocessen in tal van sectoren. Dit doen wij met inzet van de Versnellingskamer en  onze GDSS-software. De digitale structuur van meetings en de uitgekiende werkmethoden zorgen voor hoge betrokkenheid en efficiënte besluitvorming. Meetings verlopen transparant en navolgbaar en dat verhoogt het draagvlak onder interne en externe stakeholders.

Zowel publieke als private instellingen hechten grote waarde aan de flow en digitale verslaglegging van ons platform. Wij helpen bedrijven, gemeenten, provincies, rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties bij het in beeld brengen en oplossen van lastige en urgente vraagstukken. Lees hier meer.

Hoe kunt u uw organisatie helpen aan efficiëntere groepssamenwerking, beleids- en besluitvorming? Ontdek de mogelijkheden van digitalisering via onze eenvoudige online oplossingen en gerichte consultancy.

Onze toegevoegde waarde

 • Geeft grip in het oplossen van vraagstukken met meerdere stakeholders, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.
 • Besluitvorming verloopt transparant, in samenhang, gedragen en herleidbaar.
 • Aantoonbare toename van de beslissingscapaciteit van mens en organisatie
 • Creëert een gelijk speelveld waarbij iedere deelnemer aan bod komt, ook minder gangbare meningen worden gehoord en allerhande ruis wordt teruggedrongen.
 • Besluitvorming tijd- en plaats onafhankelijk in Versnelling gebracht.
0 jaar
ervaring
0 organisaties
gingen u voor
0 Spilter
gebruikers

Waarom standaardmeetings ongeschikt zijn voor besluit- en beleidsvorming

Wie herkent ze niet? Van die vergaderingen die: 

 • zonder duidelijke structuur verlopen, 
 • veel langer duren dan nodig, 
 • geen concrete resultaten opleveren, 
 • gegijzeld worden door ongewenste sociale rituelen, 
 • minder mondige betrokkenen geen kans geven, 
 • doelloos voort meanderen…

   

Organisaties zijn sterk afhankelijk van vergaderingen, meetings, calls, conferenties, overleggen, noem maar op. Of ze nu eenmalig worden belegd of deel uitmaken van repeterende werkprocessen. Organisaties bestaan bij de gratie van mensen die met elkaar in gesprek gaan om besluiten te nemen, af te stemmen of uit te voeren.

Aaneenschakelingen van meetings maken organisaties kwetsbaar voor inefficiëntie, slechte besluiten, faalkosten, ziekteverzuim en uitval van medewerkers, productieverlies en algehele stagnatie. Deze risico’s ontstaan zowel bij reguliere operationele kwesties, als bij meer specialistische vraagstukken.

De gemiddelde professional in een overheids- of private organisatie is betrokken bij 8 of meer projecten. De benodigde dossierkennis is omvangrijk en nauwelijks te overzien. Met de Spilter Versnellingskamer, GDSS en trainingen krijg je als professional grip op dossiers en de benodigde interactie met anderen binnen en buiten de organisatie. 

Opdracht: Participatie

De afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Oplossing voor complexe vraagstukken

Complexe vraagstukken kampen met telkens dezelfde uitdagingen: meerdere stakeholders, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

Onze aanpak is een combinatie van ons krachtige GDSS platform, met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren consultants. Dit noemen wij de Versnellingskamer

Elke aparte Versnellingskamer is in essentie een Versnellingskamer op maat. De online werkomgevingen zijn namelijk geheel aan te passen aan uw vragen en wensen. Iedere Versnellingskamer is daarmee een nieuwe standaard. Het procesontwerp is één-op-één inzetbaar bij een volgende toepassing van repeterende vraagstukken of werkprocessen.

Klik op het type vraagstuk waar uw organisatie versnelling bij kan gebruiken, en lees meer.

Specialisaties

Versnellingskamer & consultancy

Procesoptimalisaties

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Betrokkenheid & eigenaarschap

Participatie & Omgevingswet

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

Strategie & communicatie

Stakeholder management

Bij een gemiddeld project zijn 5 tot 10 afdelingen betrokken. Van beleid tot uitvoering en van ontwerp tot communicatie. Als voor ieder project al deze mensen naar zaaltjes moeten om hun input te leveren, is hun werkdag snel om. Met Spilter is dat niet meer nodig. In een fractie van hun tijd en zelfs bij hele drukke agenda’s kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van het participatieplan

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Referenties

Beleidsadviseur
Gemeente Purmerend

“Het is er doorheen gekomen! Het is soepel verlopen. Echt heel fijn en zooo waardevol! Dat is erg aan jullie te danken!” 

Aanbestedingsjurist
Rijkswaterstaat

“Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan van Spilter inzetten”

Portefeuillemanager
Gemeente Utrecht

“We zitten al honderden uren samen in vergaderzaaltjes en nu zijn we in 2,5 uur met spilter verder gekomen dan in die jaren ervoor”

Meest recente blogs

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, door de veranderende wereld om ons heen. Deze veranderingen worden gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, veranderende verwachtingen vanuit de markt en globalisering. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt daarmee toe en organisaties zijn verplicht om in hetzelfde tempo mee te veranderen. Dat vraagt nogal wat van de interne organisatie, het kennisniveau en de wendbaarheid waarmee bedrijven en organisaties dit kunnen realiseren.

De groeiende noodzaak van participatieve en inclusieve besluitvormingsprocessen brengt een toename in het aantal onderwerpen dat de afdeling Communicatie als prioriteit benoemd. Geheel terecht overigens, want in veel van de onderwerpen die vandaag de dag spelen zit een duidelijke communicatie opgave. Maar wat betekent deze toename voor de uiteindelijke kwaliteit die geleverd wordt?

Het is geen geheim dat de gemiddelde beleidsmedewerker, communicatieprofessional en ambtenaar veel op het spreekwoordelijke bordje heeft en van het ene project naar de andere rent. De ene vergadering is nog niet afgerond of de andere dient zich alweer aan. Op korte termijn is dat best vol te houden maar wat doet het met de medewerkers als dit over langere periodes van ze gevraagd wordt? En belangrijker: hoe kunnen we hier slim mee om gaan?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief