Bow Tie model

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het Bow Tie Model is een krachtig hulpmiddel voor organisaties die een gestructureerde aanpak willen hanteren voor risicomanagement. Door de complexiteit van risico’s te vereenvoudigen en te visualiseren, biedt het model een effectieve strategie om bedreigingen te identificeren, te analyseren en te beheersen. Het creëert niet alleen bewustzijn over potentiële risico’s, maar stelt organisaties ook in staat om veerkrachtiger te worden in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Deze methodiek is vooral waardevol in omgevingen waar onzekerheid en complexiteit de besluitvorming beïnvloeden.

De drie kernonderdelen van het Bow Tie model

 1. De Gebeurtenis:

  • Aan de linkerzijde van de ‘strik’ bevindt zich de kerngebeurtenis of het risico dat moet worden beheerd. Dit kan variëren van operationele storingen en natuurrampen tot menselijke fouten of cyberaanvallen.
 2. Oorzaken (Links):

  • De linkerzijde van de strik vertegenwoordigt de oorzaken of de factoren die leiden tot de kerngebeurtenis. Dit kunnen interne en externe variabelen zijn, zoals gebrekkige processen, slecht weer, technische storingen, of onvoldoende training.
 3. Gevolgen (Rechts):

  • Aan de rechterzijde van de strik bevinden zich de mogelijke gevolgen of impact van de kerngebeurtenis. Dit kan variëren van operationele verstoringen en financiële verliezen tot schade aan de reputatie van het bedrijf en zelfs potentiële juridische consequenties.

Werking van het model

 1. Identificatie van Risico’s:

  • Het proces begint met het identificeren van potentiële risico’s of ongewenste topgebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de organisatie. Deze kunnen worden geïdentificeerd via risicoanalyse, incidentevaluatie of andere risicobeoordelingsmethoden.
 2. Oorzaken en Gevolgen Analyseren:

  • Een gedetailleerde analyse van de oorzaken en gevolgen van de kerngebeurtenis volgt. Dit omvat het in kaart brengen van de verschillende factoren die de gebeurtenis kunnen veroorzaken en het begrijpen van de mogelijke impact ervan.
 3. Implementatie van Beheersmaatregelen:

  • Met de oorzaken en gevolgen in kaart gebracht, kunnen organisaties doeltreffende beheersmaatregelen identificeren en implementeren. Deze maatregelen zijn ontworpen om de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis te verminderen en/of de impact ervan te minimaliseren.
 4. Continue Monitoring en Evaluatie:

  • Het Bow Tie Model is een dynamisch instrument. Het vereist voortdurende monitoring van de omgeving en evaluatie van de effectiviteit van de genomen maatregelen. Dit zorgt ervoor dat organisaties snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden.ongewe

Voordelen van het model

  1. Visuele Representatie:
   • Het model biedt een overzichtelijke en visuele weergave van risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen, waardoor het gemakkelijker wordt om complexe scenario’s te begrijpen.
  1. Proactieve Benadering:

   • Door oorzaken en gevolgen te identificeren, stelt het model organisaties in staat om proactief risico’s aan te pakken voordat ze zich voordoen.
  2. Effectieve Communicatie:

   • Het Bow Tie Model vergemakkelijkt de communicatie tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie, van het management tot operationele teams, waardoor een gezamenlijk begrip van risico’s ontstaat.
  3. Aanpasbaarheid:

   • Het model is aanpasbaar aan verschillende sectoren en soorten risico’s, waardoor het een veelzijdig instrument is voor organisaties in uiteenlopende industrieën.

Interesse om het Bow Tie model in te zetten voor uw vraagstuk? Neem contact met ons op via de onderstaande button en dan kunnen wij de mogelijkheden bespreken voor uw vraagstuk.

Overkoepelend op het BOW TIE model is een risicobeoordeling. Een risicobeoordeling (National Risk Assessment – NRA) biedt een basis voor beleidsvorming en besluitvorming. Door inzicht te krijgen in mogelijke risico’s kunnen overheidsinstanties en/of organisaties proactief beleid ontwikkelen om deze risico’s te verminderen of te voorkomen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën

Bekijk opdrachten waar de BOW TIE is toegepast

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Bericht