Persbericht Spilter – Schuttelaar & Partners

[PERSBERICHT] Strategische samenwerking Spilter en Schuttelaar – Vanaf vandaag werkt Spilter samen met Schuttelaar & Partners om overheden te helpen in vraagstukken rondom de energietransitie. Voor beiden partijen afzonderlijk zeer bekend terrein. Met de samenwerking ontstaat er een compleet aanbod van diensten waarmee overheden een participatieve aanpak in de energietransitie handen en voeten kunnen geven.

Een strategische stap naar gedeelde kennis in complexe besluitvorming

Vandaag de dag staan publieke besluitvormers voor steeds grotere uitdagingen. Van het beheren van stedelijke ontwikkeling tot het effectief vormgeven van de energietransitie en het stimuleren van economische groei. De noodzaak van effectieve en doordachte beslissingen in het publieke domein is nog nooit zo groot geweest. Maar hoe kunnen we deze complexiteit het hoofd bieden?

Onmisbaar bij een succesvolle GDSS sessie

De integratie van een Groep Decision Support System speelt een belangrijke rol in het efficiënt afhandelen van complexe vraagstukken. Echter, om het volledige potentieel van deze specialistische groepsbesluitvormingssoftware te benutten, is een competente en ervaren moderator onmisbaar.

De Omgevingswet en wat dit voor u betekent

Het Nederlandse landschap heeft een transformatie ondergaan met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Deze wet, die na een reeks van overwegingen en testen eindelijk groen licht had gekregen in de Eerste Kamer, belichaamt veel meer dan slechts een samenvoeging van regels en de introductie van een digitaal loket. Het vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de manier waarop we onze leefomgeving benaderen en beheren.

Jerry van Staveren – Consultant

Jerry van Staveren is een ervaren consultant met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van change-management, risicobeoordelingen en veranderprojecten waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor participatie en groepsdynamiek.

Bow tie – Spilter Methodieken

Het Bow Tie Model dankt zijn naam aan de vorm van een strik (bow tie). Het model fungeert als een brug tussen de identificatie van potentiële bedreigingen en het ontwikkelen van effectieve beheersmaatregelen.

Brainstorming – Spilter Methodieken

Brainstorming is een creatieve methode waarbij groepsleden ideeën genereren en delen zonder kritiek in de beginfase. Het helpt om diverse perspectieven en oplossingen te verkennen.