Onderzoek naar risico's op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium

Spilter is gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium. De aandacht voor ondermijnende criminaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn daarbij signalen dat corrupte ambtenaren worden gebruikt door criminele netwerken om verschillende vormen van criminaliteit te kunnen plegen bij vitale infrastructuur, zoals de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven.  Een overkoepelend beeld van corruptierisico’s en beschikbare effectieve beleidsinstrumenten om deze dreigingen tegen te gaan ontbreekt echter.

Het onderzoek brengt voor ieder van de belangrijkste mainports van Nederland, de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven, de vijf dreigingen met de grootste potentiële impact op het terrein van corruptie in kaart via het Spilter GDSS. Dezelfde systematiek, die ook word toegepast bij de National Risk Assessments voor o.a. witwassen en terrorismefinanciering, wordt toegepast.

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.

Aanleiding

Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd naar aanleiding van een motie door de leden Lodders en Van Weyenberg (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 31934, nr. 41). Het betreft de wens van de Tweede Kamer voor de uitvoering van een nieuw en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke kwetsbaarheden in het integriteitsbeleid bij de Douane en THOR- organisaties.

Lees meer over de opdracht

 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

In 7 bijeenkomsten worden per mainport vijf corruptiedreigingen met de grootste potentiële impact gedetailleerd uitgewerkt. De minder ernstige dreigingen worden beknopt weergegeven. 
Per mainport worden vervolgens de nog niet gesignaleerde corruptiedreigingen beschreven die in de nabije toekomst mogelijk actueel gaan worden en wordt nagegaan welke aanvullende beleidsinstrumenten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de nadere preventie of repressie van ambtelijke of niet-ambtelijke corruptie in de mainports die in dit onderzoek centraal staan. Tot slot wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn voor het optreden van een waterbedeffect, waarbij weerbaar anti-corruptiebeleid in een mainport leidt tot verplaatsing van corruptiedreigingen naar een kleinere zeehaven of luchthaven met minder weerbaar beleid.  

Opdrachtgever:

 RAND EUROPE via WODC

Toepassing:    7x Expertbijeenkomst Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 15 methodologische experts
Vanuit Spilter:Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl