De sleutel tot gecommitteerde beleidsvorming

Facebook
Twitter
LinkedIn

In de wereld van projectmanagement en beleidsvorming is het essentieel om vanaf het begin een sterke basis te creëren. Door samen aan de start te staan, ontstaat een gedeelde visie en duidelijke doelen. Dit zorgt voor een eenduidige richting en voorkomt misverstanden en conflicten later in het project.

Daarnaast kunnen beslissingen sneller en efficiënter genomen worden, omdat er al consensus is over de belangrijkste aspecten van het project. Dit vermindert de noodzaak voor langdurige discussies en heroverwegingen gedurende de loop van het project.

Dit is precies waar Spilter zijn expertise in heeft, door tools en methodieken te bieden die de gezamenlijke visie en duidelijke doelen ondersteunen en versterken.

We spraken onlangs met een ervaren professional over haar ervaringen met Spilter, slimme GDSS (group decision support system) software die zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzamelt om richting te bepalen en commitment te creëren binnen projectteams.

Een van de grootste drijfveren om Spilter in te zetten komt volgens haar voort uit de hoeveelheid mislukte projecten of de projecten die de gestelde doelen niet behalen. “Er wordt veel geld verspild aan projecten die uiteindelijk stranden omdat er geen commitment is.” vertelde ze. Dit benadrukt het belang van het creëren van draagvlak vanaf het begin. Iets waar Spilter, met de krachtige combinatie van software, consultancy en methodieken, in uitblinkt.

Het is cruciaal om vanaf het begin een breed gedragen focus aan te brengen,” legde ze uit. Door alle deelnemers bij de start te betrekken en gezamenlijk informatie te verzamelen, wordt een sterke fundering gelegd voor verdere stappen. Spilter helpt daarmee bij het creëren van bestaansrecht voor nieuwe projecten. Onze gesprekspartner merkte op: “Je maakt een contract met de groep en legt de fundering.” Deze uitkomsten die worden gevangen in de software zorgt ervoor dat iedereen zich gecommitteerd voelt en gezamenlijk naar een doel toewerkt zonder eindeloos te moeten polderen.

Focus vanuit de breedte

Door de inzet van een GDSS ontstaat er een gedeelde visie binnen de projectgroep. Door iedereen een gelijke stem te geven en machtsverschillen te elimineren, wordt er een solide basis gelegd die nooit in twijfel wordt getrokken. Dit fungeert dan ook als een verantwoordingsdocument in een proces van iteratie en triangulatie. Het helpt de projectgroep scherp te houden en voortdurend te evalueren waarom bepaalde stappen worden ondernomen. Alle data die door deelnemers word ingevoerd legt het systeem namelijk direct vast, volledig transparant en herleidbaar.

Hoewel GDSS qua uiterlijk misschien niet het meest gelikt eruit ziet, is het systeem vooral zeer functioneel en praktisch. Het richt zich op de noodzaak en is uitermate geschikt voor de taak die gevraagd wordt. Onze gesprekspartner prees het systeem als “super functioneel” en benadrukte dat de gelijkwaardigheid van de deelnemers vooral door de software mogelijk wordt gemaakt.

Ze vind het verrassend hoe flexibel het systeem daarbij is. Het is niet alleen geschikt voor grote groepen mensen of deelnemers, maar kan ook effectief worden ingezet door kleinere teams. Denk hierbij aan projectteams. Spilter consultants denken tevens mee over de aanpak, brengen geschikte methoden in en helpen bij het vormgeven van de juiste vragen om tot het gewenste resultaat te komen. Daarbij rekening houdend met zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van een project.

Spilter blijkt daarmee een krachtig middel voor beleidsvorming en projectmanagement te zijn. Het helpt bij het creëren van een solide basis, bevordert een gedeelde visie, en zorgt voor gelijkwaardigheid binnen de groep. De meerwaarde ligt daarbij op de functionele en praktische aanpak. Een expert in gecommitteerde beleidsvorming.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht