Vraagstukken verder begeleiden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, door de veranderende wereld om ons heen. Deze veranderingen worden gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, veranderende verwachtingen vanuit de markt en globalisering. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt daarmee toe en organisaties zijn verplicht om in hetzelfde tempo mee te veranderen. Dat vraagt nogal wat van de interne organisatie, het kennisniveau en de wendbaarheid waarmee bedrijven en organisaties dit kunnen realiseren.

Veranderen gaat verder dan slechts het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het betekent structureel samenwerken om verschillende vraagstukken te onderzoeken en concrete oplossingen vorm te geven. Dat gebeurt vaak in combinatie met de introductie van nieuwe werkvormen van werken zoals Agile, Lean of onze Versnellingskamer aanpak. In een Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitvoerbaar zijn.

Het zwaartepunt ligt in de voorbereiding

Een goede voorbereiding is dan ook een cruciale randvoorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen. Vervolgens plaatsen we het vraagstuk in de bredere context, waarbij bepaald wordt wanneer het geslaagd is, welke onderwerpen behandeld dienen te worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen er te maken zijn. Ons Group Decision Support System integreert daarbij alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat gehele proces bij elkaar noemen wij een ‘Versnellingskamer’.

Met de combinatie van onze ervaring, kennis en slagkracht, gecombineerd met de inzet van onze GDSS software zijn we in staat om complexe vraagstukken doeltreffend aan te pakken. Versnellingskamers vinden dan ook plaats op vooraf besproken vaste momenten. Echter kunnen wij aansluitend op de uitkomsten het project ook verder begeleiden om de verandering daadwerkelijk in gang te zetten en daarbij momentum te bieden.

De inzet van onze consultancy bevordert namelijk een succesvolle voortgang. Onze ervaring is dat wanneer een organisatie veranderingen niet direct in gang zet deze vaak ongewild op de plank belanden. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn het ontbreken van toewijding, besef van urgentie en/of inhoudelijke informatie bij de betrokkenen. Binnen organisaties hebben de medewerkers namelijk verschillende werkzaamheden, taken en belangen. Onze professionals hebben maar één taak; het zo snel mogelijk uitvoeren van de uitkomsten van de versnellingskamers. Zij nemen alle betrokkenen aan de hand mee in het proces, zodat zij eerder geneigd zijn om zich naar het nieuwe proces te richten. Belangrijke winst is bovendien dat zij de nieuwe inzichten meteen kunnen toepassen in hun dagelijkse werk.

Vraagstukken verder begeleiden

Versnellingskamers kunnen voor het moment zorgen dat snel tot resultaat leidt. Parallel hieraan biedt onze consultancy de flexibele schil die nodig is om de uitkomsten verder succesvol te implementeren binnen de organisatie, het projectteam of het beleid.

De uitkomsten van Versnellingskamers worden in de praktijk het meest effectief uitgevoerd als ze direct en doortastend worden aangepakt. Niet uitgesmeerd over vele maanden. Wij kunnen voor extra resources zorgen voor een afgebakende periode. Zodat we samen van binnenuit de versnelling borgen.

Het inschakelen van consultants is de laatste jaren steeds populairder geworden, en dat is niet zonder reden. Er zijn een aantal belangrijke voordelen te benoemen voor de inzet van consultants:

  • Een van de grootste voordelen is dat ze gespecialiseerde kennis en expertise inbrengen. Consultants hebben uitgebreide ervaring en diepgaande kennis binnen hun vakgebied. Dat helpt organisaties specifieke uitdagingen aan te pakken en hun doelen efficiënter en effectiever te bereiken.
  • Zij bieden een objectief perspectief op organisatorische, zakelijke en personele uitdagingen (en/of kansen), waardoor ze onbevooroordeeld advies en aanbevelingen kunnen geven. Dit kan vooral handig zijn voor organisaties die worstelen met interne conflicten of moeilijke beslissingen moeten nemen.
  • In veel gevallen kan het gebruik van consultants kosten-effectiever zijn dan de recruitment van nieuwe medewerkers. Consultants worden vaak op projectbasis ingezet, dus organisaties betalen alleen voor de diensten die ze op dat moment nodig hebben en kunnen daarmee de lopende kosten vermijden die gepaard gaan met het aannemen (en opleiden) van nieuw personeel.
  • Toegang tot nieuwe technologie en methoden: Consultants lopen vaak voorop met nieuwe technologieën en innovatieve methoden binnen het vakgebied. Door samen te werken kunnen organisaties profiteren van de nieuwste technieken en/of methoden.
  • Verbeterde efficiëntie: Consultants zijn experts in hun vakgebied en hebben een schat aan ervaring doordat zij doorlopend een kijkje in de keuken krijgen bij veel verschillende organisaties. Ze kunnen daarmee snel verbeterpunten identificeren en praktische oplossingen aanreiken. Dit kan leiden tot verhoogde productiviteit, verbeterde prestaties en sterkere resultaten voor uw organisatie.


De inzet van consultants kan daarmee een waardevolle investering zijn voor organisaties. Van het inbrengen van gespecialiseerde expertise en objectieve perspectieven tot kostenbesparingen en toegang tot nieuwe technologie.

Of er nu hulp nodig is voor een specifiek vraagstuk of juist doorlopende ondersteuning en advies gevraagd wordt, werken met een consultant kan een verstandige beslissing zijn.

De begeleidingsprojecten duren al vanaf een paar werkdagen tot dedicated inzet over verschillende maanden. In deze periodes ondersteunen we de concretisering en invulling van het vraagstuk en helpen wij de informatie die is ingewonnen tijdens de Versnellingskamers te vertalen naar de praktijk. En te borgen binnen de organisatie.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht