Consultancy & procesbegeleiding

Combineer interne kennis en externe expertise 
en zorg samen voor optimale resultaten.

Borging in de organisatie

Met de combinatie van onze kennis, ervaring en slagkracht en de inzet van onze Versnellingskamer zijn we in staat om complexe vraagstukken doeltreffend aan te pakken. Aansluitend op de uitkomsten van een Versnellingskamer kunnen we het project ook begeleiden om de verandering daadwerkelijk in gang te zetten. Onze mensen zijn bij uitstek in staat om deze processen in kaart te brengen. In samenwerking met de opdrachtgever kunnen ze bovendien de vertaalslag maken naar de praktijk. Concrete antwoorden dus op complexe vraagstukken. 

Van vaststelling naar voortgang​

De inzet van onze professionals bevordert een succesvolle voortgang. Onze ervaring: wanneer een organisatie veranderingen niet direct in gang zet, stagneren deze vaak of ze belanden in het ergste geval op de plank. Belangrijke oorzaken zijn het ontbreken van toewijding, besef van urgentie en/of inhoudelijke informatie bij de betrokkenen. Onze professionals nemen alle betrokkenen aan de hand mee in het proces, zodat zij eerder geneigd zijn om zich naar het nieuwe proces te richten. Belangrijke winst is bovendien dat zij de nieuwe inzichten meteen kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. 

Dedicated professionals

Binnen organisaties hebben medewerkers verschillende werkzaamheden, taken en belangen. Onze professionals hebben maar één taak; het zo snel mogelijk uitvoeren van de uitkomsten van de versnellingskamer.

Processen versnellen

Onze ervaring leert dat wanneer een organisatie niet direct de veranderingen in gang zet deze vaak stagneert. Wij zorgen daarbij voor extra professionele resources.

Flexibele schil

Onze consultants bieden de flexibele schil die u nodig heeft om de uitkomsten succesvol en snel te implementeren. Zij dragen tevens zorg voor borging binnen de organisatie.

“De inzet van Spilter heeft ons zo veel meer opgeleverd dan van te voren gedacht”
– Projectmanager gemeente Noardeast-Fryslan

Combineer interne kennis en externe expertise

De combinatie van eigen medewerkers en externe adviseurs is een bewezen sterke formule. De gezamenlijke vormgeving en invulling van een programma zorgt voor aansprekende resultaten. Een aantal voordelen van deze hybride aanpak: 

  • Eigen medewerkers weten goed de weg binnen de organisatie en kunnen snel relevante informatie inbrengen.  
  • De weerstand op externen is vaak hoog; daarom is het raadzaam een groot deel van de implementaties te laten begeleiden door eigen managers. 
  • Externe consultants zijn onafhankelijk; in tegenstelling tot eigen medewerkers, die letterlijk afhankelijk zijn van de organisatie. Dat kan mogelijk leiden tot een vertrouwensprobleem tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende of werkgever. 
  • De functie van breekijzer, die externe consultants vaak vervullen, is moeilijker in te vullen door interne mensen.  
  • De externe consultant heeft geen andere werkzaamheden of taken binnen het bedrijf, behalve het dedicated uitvoeren van de resultaten die zijn voortgekomen uit de Versnellingskamers.

Zorg samen voor optimale resultaten  

Vaak is een analyse maken van de verbeterpotentie niet de uitdaging. Die ligt op een ander vlak: het benutten van objectiverende analyses en procesmatig afdwingen dat er een besluit komt. Deze twee laatste uitdagingen tellen zwaar voor de uiteindelijke toegevoegde waarde. Zeker bij complexe vraagstukken, belangen en stakeholders.  

Het managen van zo’n programma en het faciliteren van bijeenkomsten is ons vak. Versnellingskamers kunnen voor het momentum en de vasthoudendheid zorgen die snel tot resultaat leiden. Parallel hieraan biedt onze consultancy de flexibele schil die nodig is om het project succesvol te implementeren binnen de organisatie, het projectteam of het beleid.  

De uitkomsten van Versnellingskamers worden in de praktijk het meest effectief uitgevoerd als ze direct en doortastend worden aangepakt. Niet uitgesmeerd over al te veel maanden. Wij kunnen voor extra resources zorgen voor een afgebakende periode. Zodat we samen van binnenuit de versnelling borgen. 

0 opdrachtgevers
werken met Versnellingskamers
0 projecten
gerealiseerd
0 ministeries
werken met ons samen

Waarom externe procesbegeleiding

De procesbegeleidingsprojecten duren doorgaans een paar werkdagen tot een aantal maanden. In deze periode ondersteunen we de concretisering en invulling van het project. Dit proces kan bezielend werken, maar kan door de hoeveelheid belangen en ideeën ook een verstorende invloed hebben. Als er geen duidelijke structuur wordt gehanteerd zal er moeilijk een overeenstemming bereikt worden. Een externe procesbegeleider is bij uitstek in staat om vertrouwen te wekken bij alle deelnemers; hij of zij is immers geen partij. Daarnaast biedt een externe begeleider nieuwe inzichten en perspectieven.  

Geïnteresseerd?

Een professional inzetten voor uw project? Neem contact op met Jerry van Staveren om de mogelijkheden voor uw project te bespreken. Complexe vraagstukken vragen om een maatwerk aanpak.