Innovatieve oplossingen vormgeven

Facebook
Twitter
LinkedIn

Er zijn veel nieuwe en bovenal complexe vraagstukken waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Dit zijn veelal vraagstukken met veel belanghebbenden, die verschillende visies en/of meningen hebben en waarbij een groot maatschappelijk belang speelt.

Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, waarbij de opwarming van de aarde gevolgen heeft voor de stijgende zeespiegel en het verlies van biodiversiteit, maar ook de overgang naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energiebehoeften van de groeiende wereldbevolking te dekken. Vergeet daarbij ook de problematiek rond demografie niet, met de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen daarvan voor o.a. de arbeidsmarkt, de economie en de sociale zekerheid.

Tel de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie daar bij op en de invloed daarvan op gebieden zoals werkgelegenheid, privacy, ethiek en cybersecurity, of globalisering waarbij geanticipeerd dient te worden op de gevolgen van toenemende internationale handel, economische ongelijkheid, sociale spanningen en politieke polarisatie. En dan zal je snel vaststellen dat het een uitdaging is om oplossingen voor deze vraagstukken vorm te geven. Zeker als je bedenkt dat dit slechts een greep uit de complexe vraagstukken zijn die vandaag de dag spelen en waar snel oplossingen voor vormgegeven dienen te worden. Met name binnen de tijd dat deze vormgegeven dienen te worden.

Albert Einstein zei al “You can’t solve today’s problems with yesterday’s solutions”. Dus hoe bedenk je oplossingen voor dit type vraagstukken, waar nog geen referentiekader voor is?

Binnen dit proces zijn er twee belangrijke concepten: convergentie en divergentie. Deze termen beschrijven hoe ons denken en onze acties zich verhouden tot het proces van ideevorming

Divergeren

Divergeren gaat over het genereren van meerdere ideeën en oplossingen voor een specifiek probleem, uitdaging of vraagstuk. Wanneer we divergent denken proberen we ons denken te verruimen door te brainstormen, vrij te associëren en met name ongeremd creatief te zijn. Dit proces staat in het teken van het bedenken van zo veel mogelijk ideeën, zonder een oordeel te vellen over de kwaliteit of haalbaarheid van die ideeën. Het doel is om zoveel mogelijk opties te creëren en daarmee de creativiteit te stimuleren.

Convergeren

Convergeren gaat over het selecteren van de beste ideeën en oplossingen uit een set van mogelijkheden. Bij convergerend denken kijken we dieper naar de ideeën die we gegenereerd hebben tijdens het divergerende proces en gaan we ons concentreren op het selecteren van de beste optie(s). We onderzoeken de haalbaarheid van elk idee en evalueren de voordelen en nadelen van elk concept. Het doel is om te komen tot een selectie van de beste ideeën om te implementeren.

Beide processen zijn belangrijk in het creatieve proces en de combinatie van beide is een krachtig middel om innovatieve oplossingen te bedenken. Het divergerende denken helpt ons om creatieve ideeën en oplossingen te bedenken die buiten de kaders van conventioneel denken liggen. Door zoveel mogelijk opties te bedenken, kunnen we ons vervolgens richten op de kwaliteit en haalbaarheid van de opties in het convergerende denken. Op deze manier kunnen we de beste ideeën selecteren en deze implementeren.

Divergeren en convergeren

Divergent denken helpt daarbij dus bij het genereren van zoveel mogelijk ideeën en oplossingen, terwijl convergerend denken ons helpt bij het selecteren van de beste opties. Beide processen zijn nodig om innovatieve oplossingen te creëren en kunnen worden herhaald om het creatieve proces te blijven stimuleren en oplossingen te vinden voor de complexe en unieke vraagstukken van vandaag. Deze methode heeft dan ook een belangrijke plek binnen ons Group Decision Support System en wordt vaak ingezet tijdens Versnellingskamer®

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht