Verlammende data

Facebook
Twitter
LinkedIn

Data is de levensader van veel moderne organisaties. Big data geeft bedrijven mogelijkheden om analysen uit te voeren en uit zeer grote aantallen platte data snel te herleiden ‘wat’ er gebeurt en op basis daarvan verklaringen te maken en voorspellingen te doen. Maar juist op dat vlak gaat het vaak mis.

Want alhoewel data je kan vertellen ‘wat’ er gebeurt, kan het je vaak nog niet vertellen ‘waarom’ het gebeurt. En laat het nu vooral de ‘waarom’ zijn die interessant is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Infobesitas

Bij veel bedrijven zie je momenteel een verschijnsel dat ze ‘infobesitas’ noemen. Er worden bergen data verzameld en dashboards ontwikkeld waarmee je dagen’ weken of zelfs maanden lang analyses kunt uitvoeren.  

Software stelt ons in staat om alles te kunnen meten maar dat wil niet zeggen dat dit een positieve ontwikkeling of een goed idee is. We gaan er namelijk te gemakkelijk vanuit dat elk stukje data waardevolle informatie bezit, waarmee we belangrijke conclusies kunnen trekken. In de praktijk wordt er daardoor vaak gekeken naar data die niet ter zake doet. En worden er vervolgens conclusies getrokken die organisaties niet dichterbij hun gewenste doelstellingen gaat brengen. Als er überhaupt al actie wordt ondernomen.

Want al die data leidt steeds vaker tot iets dat ze ook wel ‘analyses paralyses’ noemen.

Analysis paralysis (analyseverlamming) is een onvermogen om een beslissing te nemen als gevolg van het overdenken van een probleem. Een individu of een groep kan een te veel gegevens hebben. Het resultaat is eindeloos gekibbel over de voor- en nadelen van iedere optie en een onvermogen om een keuze te maken.”

Informatie is niets waard zonder implementatie.

Data kan ons heel veel vertellen maar is ten allen tijdens slechts een (hulp)middel, geen doel op zich. Voor organisaties is de besluitvorming die volgt op basis van de data namelijk veel belangrijker. Maar tevens zeer tijdrovend en complex.

Wanneer groepen mensen samen komen om tot besluitvorming te komen spelen er een aantal factoren die de kwaliteit van het uiteindelijke besluit beïnvloeden. Een spelregel is dat hoe meer mensen er betrokken zijn des te minder efficiënt de besluitvorming zal verlopen en hoe meer data er te interpreteren valt, hoe lastiger het zal worden om tot een gezamenlijk gedragen keuze te komen.

Voor een belangrijk deel ligt dat aan de hoeveelheid, complexiteit en onderlinge verbondenheid van de huidige vraagstukken. Voor een ander deel ligt dat aan de manier waarop groepen tot besluitvorming komen. 

Spilter brengt hier verandering in.

Het vernuftige GDSS systeem digitaliseert en versnelt het besluitvormingsproces door de interactie tussen deelnemers te ondersteunen met slimme, doelgerichte en tijdbesparende SaaS technologie. De combinatie van dit platform met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren facilitator wordt een versnellingskamer® genoemd.

Via de software (toegankelijk via een browser) kan aan groepen van mensen input worden gevraagd via verschillende typen werkomgevingen. Hun input kan, terwijl de meeting wordt gehouden, worden bewerkt- samengevoegd- gerangschikt- gescoord en zelfs in verschillende grafische vormen real-time worden teruggekoppeld aan de deelnemers.

Om daarmee de data gezamenlijk te kunnen interpreteren en het proces te versnellen. Op die manier kan iedereen zijn kennis delen, mening geven, input leveren en wordt er niemand over het hoofd gezien.

Daarmee geeft het een representatieve weerspiegeling van alle kennis, data, meningen en visies weer. Besluitvorming over complexe vraagstukken in grotere groepen (>10) vergt namelijk meer organisatie en structuur dan een reguliere bijeenkomst kan bieden.

De Spilter Versnellingskamer® is dan ook een samenspel van technologie, methoden en uitvoering dat leidt tot het verder brengen (oplossen) van inhoud- en context-specifieke vraagstukken en wordt momenteel veel ingezet door gemeenten, provincies en ministeriële uitvoeringsorganisaties. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van deze aanpak in de aanbestedings- en infrastructurele trajecten zoals de Claimscan van Rijkswaterstaat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht