Een toename in kwalitatieve groepsbesluitvorming

Facebook
Twitter
LinkedIn

Groepsbesluitvorming is het proces waarbij individuen met verschillende achtergronden, perspectieven en vaardigheden samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit proces kan variëren van informele discussies tot formele bijeenkomsten van bestuursorganen. De voornaamste waarde van groepsbesluitvorming is dat het leidt tot betere beslissingen dan individuele besluitvorming.

Wanneer individuen met verschillende achtergronden en perspectieven samenwerken, kunnen ze een breed scala aan ideeën, informatie en kennis inbrengen. Dit kan leiden tot een meer uitgebreide en grondige analyse van de beschikbare informatie en een betere evaluatie van de mogelijke opties. Bovendien kunnen groepsleden elkaar aanvullen en missende informatie aanvullen, waardoor de zwakke punten van individuele besluitvorming worden vermeden.

De waarde van groepsbesluitvorming kan niet worden overschat. Het leidt tot betere beslissingen, meer betrokkenheid en uiteindelijk een betere prestatie van de besluitvorming als geheel.

Participatie en acceptatie

Een bijkomend en zeer relevant voordeel is dat groepsbesluitvorming leidt tot meer acceptatie en betrokkenheid. Wanneer individuen betrokken worden bij het besluitvormingsproces en hun ideeën en standpunten worden gehoord en overwogen, zijn ze meer geneigd om de uiteindelijke beslissing te accepteren en te ondersteunen. Dit geeft meer vertrouwen en samenwerking en kan ook de uitvoering van de beslissing vergemakkelijken. Het is dus niet zonder reden dat groepsbesluitvorming een belangrijke rol speelt binnen de omgevingswet en steeds vaker wordt ingezet door ministeries, uitvoeringsinstanties en gemeenten.

Overigens dien je wel scherp te zijn op een aantal mogelijke nadelen want uiteraard zijn er ook een aantal uitdagingen en valkuilen verbonden aan groepsbesluitvorming. In sommige gevallen kan het proces van groepsbesluitvorming leiden tot langzamere besluitvorming, omdat hier meer tijd in gaat zitten dan bij individuele besluitvorming. Ook kan het moeilijk zijn om de juiste balans te vinden tussen het delen van informatie en het nemen van beslissingen. Groepsbesluitvorming kan namelijk leiden tot groepsdenken, waarbij de groepsleden de voorkeur geven aan het behouden van de harmonie binnen de groep boven het uiten van hun echte mening.

Stroomlijnen en versnellen door de inzet van GDSS

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met individuen tot gezamenlijke inzichten en gedragen besluitvorming te komen. Vanuit de grondvoorwaarden en doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we samen met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al meer dan twaalf jaar succesvol in zowel de publieke- als private sector.  

We zetten hier de Versnellingskamer voor in en maken daarbij gebruik van een intelligent GDSS platform. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijs- vernieuwingen en innovatie. Maar ook bij het vormgeven van bijv. armoedebeleid.  Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen bij participatie kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten om de besluitvorming samen met de stakeholders te laten ontstaan. 

GDSS staat voor Group Decision Support System. De werkomgevingen binnen het GDSS bieden ondersteunende facilitaire software met zeer gespecialiseerde en configureerbare methodes waarmee besluitvormingstrajecten vormgegeven kunnen worden.

In het procesontwerp koppelt onze consultant methodologie aan specifiek ingerichte werkomgeving en configureert deze voor de taak die voorhanden is. Om feiten, meningen of ideeën te krijgen wordt er bijv. een brainstorm-werkomgeving open gezet en geven deelnemers vervolgens hun mening. Voeg daarna een beoordelings- werkomgeving toe om prioriteit te geven aan de shortlist van ideeën. Volg dat vervolgens op met een grondig onderzoek om in te zoomen op het ‘waarom‘ en ‘wat‘.

 

Een Group Decision Support System (GDSS) moet je zien als een softwaretoepassing die is ontworpen om de groepsbesluitvorming te ondersteunen en te verbeteren. Het kan worden ingezet in verschillende situaties, zoals bij bedrijfsbeslissingen, overheidsbeslissingen en wetenschappelijk onderzoek. GDSS zal de groepsbesluitvorming verbeteren door een georganiseerd proces te bieden voor het verzamelen, analyseren en evalueren van informatie en meningen. Dit leidt tot betere beslissingen omdat er meer informatie beschikbaar is en deze beter wordt geanalyseerd.

 

Tevens heeft het GDSS andere voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van:

 

  • Groepsdynamiek: Een GDSS kan de groepsdynamiek verbeteren door het verminderen van dominante persoonlijkheden en het stimuleren van de deelname van minder assertieve groepsleden. Dit kan leiden tot een evenwichtige discussie en een beter begrip van verschillende perspectieven en standpunten
  • Anonieme bijdragen: Een GDSS kan de mogelijkheid bieden voor anonieme bijdragen, waardoor groepsleden hun mening kunnen geven zonder zich zorgen te maken over sociale of professionele repercussies. Dit kan leiden tot een eerlijkere en onbevooroordeelde discussie en betere beslissingen.
  • Remote deelname: Een GDSS kan de mogelijkheid bieden voor groepsleden om op afstand deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Dit kan handig zijn in situaties waarin de groepsleden zich op verschillende locaties bevinden en het moeilijk is om fysiek bijeen te komen.


Samenvattend heeft groepsbesluitvorming veel waarde, omdat het leidt tot kwalitatief betere beslissingen, meer acceptatie en betrokkenheid. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de nadelen van groepsbesluitvorming en deze te beheren om ervoor te zorgen dat het proces zo effectief mogelijk is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht