Krachtige groepsbesluitvorming: waarom groepen betere beslissingen nemen

Facebook
Twitter
LinkedIn

De wereld lijkt steeds sneller te draaien en het lijkt erop dat organisaties constant in de race zijn om bij te blijven. Maar hoe beïnvloedt deze constante drang naar versnelling ons leven? Hoe kunnen we omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt en hoe we kunnen leren om te vertragen in een wereld die altijd lijkt te versnellen.

De complexe vraagstukken van vandaag kampen telkens met dezelfde uitdagingen: meerdere stakeholders, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk. Dit heeft vooral een nadelig effect op de kwaliteit van de besluitvorming, want als de focus op snelheid komt te liggen gaat de kwaliteit naar beneden.

Dus hoe maak je kwalitatief goede beslissingen als er weinig tijd beschikbaar is? Want wanneer er een strakke deadline is, kan het moeilijk zijn om een ​​grondige discussie te voeren en een weloverwogen besluit te nemen.

Uitdagingen rond kwalitatieve besluitvorming

Waar individuele besluitvorming traditioneel de norm was, worden steeds meer beslissingen genomen door middel van groepsdiscussies en -deliberaties. In de afgelopen jaren zien we dan ook een opkomst gezien van groepsbesluitvorming. Dit komt omdat groepsbesluitvorming verschillende voordelen biedt ten opzichte van individuele besluitvorming. Ten eerste kan het leiden tot meer diverse en creatieve ideeën, omdat groepsleden verschillende achtergronden en perspectieven hebben. Dat leidt tot kwalitatief betere opties voor de besluitvorming.

Ten tweede kan besluitvorming in diverse groepen zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid bij de uitvoering van de beslissingen, omdat de groepsleden zich mede-eigenaar voelen van de beslissing. Maar groepsbesluitvorming is een kunst want er zijn ook verschillende uitdagingen en obstakels bij groepsbesluitvorming, vooral als het gaat over de huidige maatschappelijke vraagstukken. Een paar van de uitdagingen:

  • Groepsdenken: Groepsdenken is het verschijnsel waarbij groepsleden hun eigen twijfels en kritische denkvaardigheden onderdrukken om ​​consensus te bereiken. Dit kan leiden tot slechte beslissingen, die niet goed zijn doordacht.
  • Sociale druk: Groepsleden kunnen onder druk staan ​​om zich aan te passen aan de mening van de groep en hun eigen opvattingen te onderdrukken om conflicten te vermijden.
  • Conflicten: Groepsbesluitvorming kan leiden tot conflicten tussen groepsleden met verschillende belangen, waardoor het moeilijk kan zijn om een ​​gemeenschappelijk standpunt te bereiken.
  • Dominante persoonlijkheden: Dominante persoonlijkheden kunnen de discussie domineren en het moeilijk maken voor andere groepsleden om hun mening te uiten.
  • Communicatieproblemen: Als er sprake is van communicatieproblemen tussen groepsleden, zal dit leiden tot misverstanden en zal het niet lukken om een ​​gemeenschappelijk standpunt te bereiken.

Het is belangrijk om deze uitdagingen en obstakels bij groepsbesluitvorming te erkennen en aan te pakken om een effectieve besluitvorming te garanderen. Dit kan onder andere worden bereikt door het stimuleren van open communicatie, het aanmoedigen van kritisch denken, ondersteuning bij het groepsproces door een Group Decision Support System en het volgen van een gestructureerde besluitvormingsprocedure.

Onze aanpak combineert al deze elementen. Het een combinatie van ons krachtige GDSS platform, met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en begeleiding door onze ervaren consultants. De verzamelnaam die wij hiervoor hanteren is de Versnellingskamer.

De digitale structuur van deze bijeenkomsten en de uitgekiende werkmethoden zorgen voor hoge betrokkenheid en efficiëntie. Ze verlopen transparant en navolgbaar en dat verhoogt het draagvlak onder interne en externe stakeholders.  Zowel publieke als private instellingen hechten grote waarde aan de digitale verslaglegging van ons platform. 

We helpen veel gemeenten, provincies, rijksoverheden en diverse uitvoerings- organisaties bij het in beeld brengen en oplossen van lastige en urgente vraagstukken. Iedere Versnellingskamer is in essentie een Versnellingskamer op maat.

De online werkomgevingen binnen het GDSS zijn namelijk geheel aan te passen aan de vragen en wensen van de opdrachtgever of opdracht. Iedere Versnellingskamer is daarmee een nieuwe standaard. Het procesontwerp is één-op-één inzetbaar bij een volgende toepassing van repeterende vraagstukken of werkprocessen.

Zodat we kunnen versnellen waar het kan en vertragen waar het moet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht