Energietransitie als maatschappelijk vraagstuk

Facebook
Twitter
LinkedIn

De energietransitie, die de overgang van niet-hernieuwbare naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen beoogt, is niet alleen een technologische revolutie, maar vooral ook een sociaal vraagstuk. Het raakt de vezels van onze samenleving. Dit geldt zowel op Europees niveau als binnen lokale gemeenschappen. Er spelen op dit onderwerp namelijk meerdere belangrijke thema’s, die even complex als cruciaal zijn.

 • Internationaal Perspectief
  • Meer dan 200 vakbonden wereldwijd, verenigd in organisaties zoals de International Trade Union Confederation (ITUC), erkennen de energietransitie als een cruciale uitdaging voor werknemers wereldwijd. De impact op banen en werkgelegenheid is enorm en vraagt om aandacht.
  • Initiatieven zoals het Green New Deal-programma in de Verenigde Staten benadrukken de noodzaak van een rechtvaardige transitie, waarbij de nadruk ligt op het creëren van nieuwe banen in duurzame sectoren en het beschermen van werknemers in traditionele industrieën.
  • Wereldwijde solidariteit onder vakbonden is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de lasten en voordelen van de energietransitie eerlijk worden verdeeld en om werknemers te ondersteunen in deze overgang.

 • Lokale Gemeenschappen
  • Op regionaal en gemeentelijk niveau zijn maatschappelijke vraagstukken rondom de energietransitie even relevant. Denk aan vragen over betaalbaarheid, participatie en samenwerking.
  • De energietransitie gaat verder dan alleen het veranderen van energiebronnen. Het omvat een complex samenspel van domeinen zoals wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit en gebiedsontwikkeling.
  • Samenwerking met alle belanghebbenden, van overheid en bedrijven tot burgers, is cruciaal om een breed gedragen aanpak te realiseren. Participatietrajecten zijn hierbij noodzakelijk, maar kunnen tijdrovend zijn.

Kortom, de energietransitie is niet alleen een technologische uitdaging, maar vooral ook een sociale kwestie die alle lagen van de samenleving raakt. Het betrekken van werknemers, burgers en andere stakeholders is essentieel om tot duurzame oplossingen te komen.

Collectieve visievorming

Om die reden hebben Spilter en Schuttelaar & Partners de handen ineen geslagen om overheden te helpen bij deze complexe vraagstukken rondom de energietransitie. Voor beiden partijen is energietransitie afzonderlijk zeer bekend terrein maar met deze samenwerking ontstaat er een synergie waarmee overheden een participatieve aanpak in de energietransitie handen en voeten kunnen geven. En in een aanzienlijk kortere tijd.

Waar Spilter specialist is in het ontwikkelen van aanpakken (ondersteund door slimme software) voor het beantwoorden van complexe vraagstukken met een variëteit aan belangen en stakeholders, is Schuttelaar & Partners volledig ingevoerd in de wereld van de energietransitie. Dit maakt een sterke combinatie die voor snelheid en professionaliteit zorgt.

Onder de noemer “Collectieve Visievorming Energietransitie” zorgen beide partijen samen voor een passend aanbod op de vraag van lokale overheden in de energietransitie.

 1. Collectieve Visievorming Energietransitie:
  • Deze interactieve aanpak, ondersteund door software, brengt stakeholders samen in meerdere rondes. Input wordt gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, met een sterk democratisch en participatief karakter.
  • Onder begeleiding ontstaat een breed gedragen resultaat, zoals een ambitiedocument, actielijnen of concrete denkrichtingen voor nieuw beleid.
  • Deze inclusieve benadering van visievorming brengt verschillende belanghebbenden samen om gezamenlijk de toekomst van de energietransitie vorm te geven. Door middel van participatieve methoden en moderne technologieën kunnen diverse stemmen worden gehoord en geïntegreerd in het besluitvormingsproces.
  • Facilitatie door deskundigen kan helpen bij het structureren van deze gesprekken en het identificeren van gedeelde doelen en prioriteiten. Het resultaat kan variëren van een gezamenlijke visie op de energietransitie tot concrete beleidsaanbevelingen voor een inclusieve en duurzame toekomst.

In essentie is de energietransitie niet alleen een technologische uitdaging, maar vooral een sociaal vraagstuk dat alle lagen van de samenleving raakt. Het is van cruciaal belang om werknemers, gemeenschappen en andere belanghebbenden actief te betrekken bij het vormgeven van deze transformatie om ervoor te zorgen dat de overgang eerlijk en duurzaam is.

Facebook
Twitter
LinkedIn

————————————————————————————————————–

Collectieve Visievorming is onze integrale aanpak die bestaat uit een uitgekiend proces, ondersteund door specialistische GDSS software en diepgaande inhoudelijke kennis van het speelveld door jarenlange ervaring met complexe vraagstukken. 

Daarbij leveren wij als Spilter de aanpak (1) en vertaalt deze aanpak binnen de software (2). De opdrachtgever (of specialist in het vakgebied) levert de inhoudelijke kennis en relevante deelnemers (3).

Collectieve Visievorming is daarmee aanpasbaar aan de veranderende vraagstukken en zorgt voor veiligheid, toegankelijkheid en transparantie voor het gehele proces.

Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht