Struikelblokken op de weg naar project succes

Facebook
Twitter
LinkedIn

Binnen verandermanagement is er een harde waarheid waar niemand graag over spreekt. Dat is de pijnlijke waarheid dat een groot deel van projecten niet succesvol wordt afgerond. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren, zoals overmatige omvang, complexiteit, gebrek aan betrokkenheid, onrealistische deadlines en voortdurende veranderingen in doelstellingen. Dit zijn stuk voor stuk struikelblokken die het beoogde succes bemoeilijken.

Deze factoren zijn vaak zo complex en verspreid van aard dat daar geen eenvoudige oplossing voor is. Daarentegen zijn een groot aantal van deze faalfactoren wel bekend en hebben zij allemaal een element van tijdsdruk en gevraagde snelheid in zich. Echter wordt er niet actief op deze factoren gemonitord of (bij)gestuurd.

Succesvol veranderen

Het is dan ook uitermate relevant om te onderzoeken hoe bekende methodologieën zoals lean en agile kunnen helpen bij het in beeld krijgen- en proactief aanpakken van deze faalfactoren. De zakelijke omgeving verandert constant. Dat wordt gedreven door technologische vooruitgang, marktverschuivingen en onverwachte gebeurtenissen (denk bijv. aan de pandemie). Wendbaarheid stelt bedrijven in staat om zich snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden en daarmee alsnog het gewenste eindresultaat te behalen. En dat is waar deze bekende methodologieën om draaien.

Agile heeft zijn wortels in de iteratieve ontwikkelmethoden van de jaren ’90, zoals RAD en DSDM. Het is geen vastomlijnde methode, maar eerder een verzameling van methoden, waarbij scrum, XP en DSDM/Atern tot de bekendste behoren. Deze methoden hebben zich verenigd in het Agile Manifesto. De gedeelde kenmerken zijn onder andere iteratief, kortcyclisch met tijdskaders werken, nauw samenwerken met klanten en het streven naar maximale (eind)waarde voor de klant. Fundamentele principes daarbij zijn flexibiliteit om veranderingen te omarmen gedurende het proces, een nadruk op samenwerking en het prioriteren van menselijke interacties boven rigide processen en tools.

Bij de toepassing van lean ontstaat een vergelijkbaar waardepatroon. Alle vormen van verspilling, zoals wachttijden en onnodige processtappen, die geen directe waarde toevoegen voor de klant, worden geëlimineerd. Het proces is gericht op het voorkomen van fouten om de doorlooptijd van waarde creatie zo kort mogelijk te houden. Net als bij agile, worden zelfsturende teams binnen lean ingezet, waarbij deze teams de vrijheid hebben om beslissingen te nemen (’empower the team’). Daarnaast ligt de focus op voortdurende procesverbetering: de optimalisatie van het proces staat centraal in alles wat wordt gedaan.

Beide benaderingen die ervoor zorgen dat faalfactoren verminderen en er snel geacteerd kan worden op de veranderende omstandigheden.

De volgende stap

Een Group Decision Support System (GDSS) kan een significante rol spelen bij het aanpakken van de uitdagingen binnen verandermanagement, met name bij projecten die niet succesvol zouden worden afgerond. Deze systemen bieden namelijk een platform waar teams op een gestructureerde en collaboratieve manier beslissingen kunnen nemen.

In het geval van verandermanagement, waar complexiteit en diversiteit aan faalfactoren de overhand hebben, kan een GDSS helpen bij het:

  • Gezamenlijk identificeren van oorzaken: Teams kunnen via een GDSS gezamenlijk de verschillende factoren die projecten doen mislukken in kaart brengen. Dit proces biedt een gestructureerde aanpak om de complexe en verspreide aard van deze factoren te begrijpen.
  • Prioriteren van acties: Door een GDSS te gebruiken, kunnen teams de belangrijkste faalfactoren identificeren en prioriteren. Dit helpt bij het richten van inspanningen op de meest kritieke gebieden om succesvolle veranderingen te bewerkstelligen.
  • Actief monitoren en bijsturen: Het systeem maakt het mogelijk om de voortgang van acties gericht op het aanpakken van deze faalfactoren continu te monitoren. Teams kunnen samenwerken aan het bijsturen van strategieën wanneer dat nodig is.


Veel projecten falen door een te lange doorlooptijd. In de traditionele projecten moeten de requirements in een vrij vroeg stadium bekend en vastgelegd zijn. Een te lange doorlooptijd leidt vaak tot gewijzigde requirements gedurende de looptijd van het project. GDSS software biedt goede mogelijkheden deze wijzigingen het hoofd te bieden, door ze direct vast te leggen in het systeem en direct overdraagbaar te maken. De kans van slagen van het project wordt daarmee aanmerkelijk verhoogd.

Door GDSS te integreren, kunnen teams een gestructureerde aanpak volgen voor het begrijpen, prioriteren en aanpakken van de complexe faalfactoren die de projecten belemmeren. Dit draagt bij aan een grotere kans op succesvolle veranderingen en helpt bij het verminderen van de impact van deze bekende obstakels.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht