Vooruitkijkend naar morgen

Facebook
Twitter
LinkedIn

De economische vooruitzichten zijn matig. De Rabobank verwacht een economische groei van circa 1,1%. Schaarste van materialen, personeelstekorten en stijgende prijzen zijn de belangrijkste oorzaken van de rem op groei. Na een recordhoogte van 11,6% vorig jaar zal de inflatie voor 2023 uitkomen op 4,2%. (Bron: DNB). Zij verwachten dat de inflatie in 2024 verder daalt naar 3,7%.

De impact op onze portemonnee is daarmee nog altijd groot en dat zien we terug in de uitgaven. Zowel consumenten als bedrijven houden in 2024 de hand op de knip. Wat bedrijfsinvesteringen betreft, wordt een krimp van 0,3% verwacht. De overheidsfinanciën verslechteren op de korte en de middellange termijn; prudent begrotingsbeleid is daarom geboden. Op de korte termijn leiden extra uitgaven en minder belastinginkomsten tot een groter overheidstekort. Deze trend zet door op de middellange termijn: onder andere de uitgaven aan rente, klimaat en zorg lopen op. (bron CPB)

Hoe ga je daar als organisatie mee om?

Blijf inflatie en de krappe arbeidsmarkt de baas door efficiency en automatisering

Joep Hoeks, CPO bij Exact: ,,Allereerst raad ik aan om efficiency hoog op de bedrijfsagenda te plaatsen. De inflatie is momenteel hoog en dus wil je kosten zo veel mogelijk beperken. In de praktijk zien we dat daar nog veel winst te behalen valt. Breng je bedrijfsprocessen eens goed in kaart, dat vergroot het inzicht in je organisatie. Digitalisering levert daarbij een belangrijke bijdrage. Door cijfers digitaal en real-time beschikbaar te hebben, kun je sneller beter onderbouwde beslissingen nemen.”

In een wereld die continu verandert, is meebewegen essentieel. Ook in het bedrijfsleven is om die reden technologie absoluut een must. Maar bedrijven die echt het verschil maken, houden scherp oog voor de mens in al deze technologische ontwikkelingen. Zij zetten technologische innovatie niet in om mensen te vervangen, maar om hen vrij te maken voor belangrijke werkzaamheden. Als software werk uit handen neemt en tijd bespaart, zijn de mensen inzetbaar bij andere belangrijke taken. Denk aan werkzaamheden waarbij ze de kans hebben om een relatie op te bouwen met collega’s, stakeholders en klanten of de ruimte hebben om belangrijke overwegingen en beslissingen te nemen.

Data beter beschikbaar maken en benutten

De kracht van data voor beleidsvorming, monitoring en uitvoering wordt steeds breder onderkend. Data is niet langer slechts een abstract begrip; het is de ruggengraat geworden van ons beleid, onze monitoring en de uitvoering van onze plannen.

Het is inmiddels aan ons besef doordrongen: het is niet langer voldoende om op onderbuikgevoelens of intuïtie te vertrouwen bij het vormgeven van beleid. De wereld om ons heen verandert voortdurend en de beslissingen die we nemen moeten even adaptief zijn. Hier komt data om de hoek kijken als betrouwbare bondgenoot.

Neem bijvoorbeeld de complexiteit van milieubeleid. Voorheen waren beleidsmakers vaak afhankelijk van grove schattingen en aannames. Tegenwoordig stellen geavanceerde metingen en gegevensverzameling ons in staat om real-time gegevens in te zien over luchtkwaliteit, vervuiling en klimaatverandering. Deze informatie is niet alleen verhelderend, maar ook onmisbaar bij het vormgeven van doeltreffend beleid, dat snel kan reageren op veranderende omstandigheden.

Monitoring en uitvoering, de praktische implementatie van beleidslijnen, vinden een nieuwe leidraad in data. Dankzij data-analyse kunnen we de impact van ons beleid evalueren en bijsturen waar nodig. Het is als het navigeren van een schip met behulp van een gedetailleerde kaart in plaats van op de gok een richting te kiezen en te hopen op het beste.

De verleiding om enkel naar de cijfers te kijken en de menselijke factor te negeren is echter wel een reëel risico. Data is een tool, geen alwetende entiteit, en menselijke interpretatie en ethische overwegingen zijn nog steeds onvervangbaar in het beleidsproces. Foutieve interpretaties, gebrekkige verzameling of zelfs misbruik van gegevens zijn reële bedreigingen die onze besluitvorming kunnen ondermijnen.

GDSS als katalysator

De toenemende rol van data als cruciale factor in beleidsvorming, monitoring en uitvoering heeft een belangrijke parallel met de opkomst van GDSS. Deze Group Decision Support Systemen (GDSS) zijn ontworpen om groepen mensen te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dat ontstaat in de software door gebruik te maken van real-time gegevens, analyses en samenwerkingsmechanismen.

Net zoals data de ruggengraat vormt van beleid, zo voorzien GDSS in een gestructureerd kader om deze gegevens te benutten binnen groepsbesluitvorming. Ze bieden een platform waarop deelnemers gezamenlijk toegang hebben tot relevante gegevens, modellen en analyses. Dit faciliteert een meer geïnformeerde discussie en besluitvorming.

GDSS kunnen fungeren als een soort brug tussen de kracht van data en de menselijke interactie die essentieel is voor doeltreffende besluitvorming. Ze stellen groepen in staat om op een gestructureerde manier data te analyseren, hypothesen te verkennen en gezamenlijk beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op een solide informatieve basis.

Bovendien blijft de menselijke factor van groot belang; GDSS zijn niet bedoeld om de menselijke input te vervangen, maar juist om deze te verrijken en te ondersteunen.

Door data in beleid te verbinden met de inzet van GDSS, ervaren we hoe waardevol deze systemen zijn bij het benutten van data en mensen voor kwalitatief betere groepsbesluitvorming. Het is een symbiose tussen de kracht van gegevens en de behoefte aan gestructureerde, collaboratieve besluitvorming die ons naar meer doeltreffende en weloverwogen uitkomsten zal leiden.

Dat biedt ons de kans om beleid te creëren dat dynamisch, effectief en responsief is. Maar laten we niet vergeten dat, te midden van al deze cijfers en analyses, het hart van elk beleid nog steeds de menselijke factor moet omvatten. Als we dat balanceren, kunnen we de ware kracht van data benutten en in kortere tijd betere beslissingen vormgeven.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht