GDSS - krachtige software bij complexe besluitvorming

Facebook
Twitter
LinkedIn

Een GDSS (Group Decision Support System) is een systeem dat is ontworpen om groepen mensen te ondersteunen bij het nemen van complexe beslissingen. Het combineert technologie, communicatie en besluitvormingsmethoden om groepen samen te laten werken en gezamenlijk beslissingen te nemen.

Een GDSS bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

 • Software: GDSS-systemen draaien op specifieke software die functionaliteit biedt voor het delen van informatie, het faciliteren van communicatie en het ondersteunen van de besluitvormingsprocessen. Deze software omvat werkomgevingen voor brainstorming, het rangschikken van opties, modelleren van problemen, etc.
 • Gebruikersinterface: De gebruikersinterface is het deel van het GDSS dat zichtbaar is voor de gebruikers. Een goed ontworpen en intuïtieve interface is van groot belang, omdat het de interactie tussen gebruikers en het systeem vergemakkelijkt.
 • Gegevens en Informatie: Het GDSS moet de nodige gegevens en informatie kunnen verzamelen, verwerken en weergeven om de groep te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Dit kunnen zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde informatie zijn.
 • Communicatiemiddelen: Een belangrijk onderdeel van GDSS is de communicatie-infrastructuur waardoor deelnemers kunnen communiceren en informatie kunnen delen. Dit kan variëren van online bijeenkomsten via Teams of Zoom, tot eenvoudige chatfuncties en videoconferencing, Vergeet daarbij ook de inzet van bijv. chromebooks niet om de input van de deelnemers te stroomlijnen en de werkwijze van deelnemers uniform te laten verlopen.
 • Hardware: Dit omvat de fysieke apparaten die nodig zijn voor de werking van het systeem, zoals laptops, computers, servers en netwerkapparatuur.
 • Besluitvormingsondersteuningstools: GDSS-systemen bieden diverse hulpmiddelen om het besluitvormingsproces te ondersteunen, zoals voting tools, consensus-building tools, scenario-analyse en modelleringstools.
 • Beveiliging en Toegangsbeheer: Vanwege de gevoelige aard van de informatie die in GDSS wordt besproken, is beveiliging essentieel. Een GDSS moet maatregelen hebben om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen, evenals het beheer van gebruikerstoegang en rechten.
 • Documentatie en Rapportage: Het GDSS moet in staat zijn om de besluitvormingsprocessen vast te leggen, inclusief gemaakte keuzes, discussies en de redenering achter beslissingen. Rapportagemogelijkheden zijn handig om de uitkomsten en conclusies van het proces te documenteren.

Het ontwerp en de functionaliteit van GDSS kan per onderwerp, vraagstuk en opdrachtgever variëren, afhankelijk van het specifieke doel en de context waarin het wordt gebruikt. Meer over de werkomgevingen

Een Group Decision Support System) is het meest geschikt en heeft de meeste impact in situaties waarin groepen mensen samen complexe beslissingen moeten nemen. De inzet van GDSS kan bijzonder waardevol zijn bij:

 • Complexe problemen: GDSS is bijzonder effectief bij het aanpakken van problemen die voor individuen te complex zijn om alleen op te lossen. Het systeem helpt namelijk bij het structureren van alle informatie, het analyseren van gegevens en het genereren van alternatieven, waardoor de groep beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.
 • Er verschillende perspectieven zijn: Wanneer er meerdere belanghebbenden met verschillende perspectieven en belangen betrokken zijn bij een besluitvormingsproces, kan een GDSS helpen bij het faciliteren van constructieve discussies en het bereiken van consensus.
 • Anonimiteit: In sommige gevallen kan anonimiteit belangrijk zijn, vooral als er gevoelige onderwerpen of controversiële meningen in het spel zijn. GDSS biedt een platform waarop deelnemers hun mening kunnen delen zonder zich zorgen te maken over mogelijke negatieve repercussies.
 • Tijd en afstand: Als de deelnemers verspreid zijn over verschillende locaties of tijdzones, kan GDSS een effectieve manier zijn om virtuele vergaderingen te faciliteren, waarbij iedereen gelijktijdig kan bijdragen, ongeacht hun locatie.
 • Grotere groepen: GDSS kan het beheer van grote groepen vergemakkelijken door de communicatie te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle deelnemers een gelijke kans krijgen om hun input te leveren.
 • Gestructureerde besluitvorming: GDSS helpt bij het structureren van het besluitvormingsproces door middel van methoden zoals voting, ranking en consensus-building tools. Dit bevordert een gestructureerde en systematische aanpak.
 • Herbruikbaarheid van informatie: GDSS stelt de groep in staat om vastgelegde beslissingen, discussies en argumenten te archiveren, wat handig kan zijn voor toekomstige referentie en het leren van eerdere ervaringen.

GDSS kan daarbij de besluitvorming versnellen, de kwaliteit van de beslissingen verbeteren en de betrokkenheid van deelnemers vergroten. Het heeft de meeste impact wanneer het wordt ingezet in situaties waarbij groepsdenken, dominante persoonlijkheden, communicatieproblemen of informatie-overload normale besluitvormingsprocessen kunnen bemoeilijken.

Het succes van een GDSS hangt ook met name af van het goed ontwerpen en inzetten ervan, en van de bereidheid van de groep om open en constructief samen te werken binnen het systeem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht