Dark number schattingen

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Dark numbers” verwijzen naar het aantal gebeurtenissen of fenomenen die niet worden gerapporteerd, geregistreerd of gedetecteerd. Het is een term die vaak wordt gebruikt in contexten zoals criminaliteit, ziektegevallen, enquêtes, etc. Dark number schattingen zijn pogingen om deze verborgen, ongedocumenteerde of niet-gerapporteerde gebeurtenissen te kwantificeren.

De inzet van Spilter en ons Group Decision Support Systems (GDSS) is vooral in de context van nationale veiligheid geweest om dark numbers te identificeren en te verminderen. GDSS biedt hierbij een gestructureerd platform voor samenwerking en gegevensanalyse, waardoor veiligheidsinstanties, inlichtingendiensten en beleidsmakers informatie kunnen delen, patronen kunnen ontdekken en proactief kunnen reageren op potentiële dreigingen die anders onopgemerkt zouden blijven.

In de context van nationale veiligheid verwijzen dark numbers naar niet-ontdekte of niet-geregistreerde veiligheidsdreigingen, potentiële risico’s of ongeautoriseerde activiteiten die buiten de officiële rapportage vallen. Dit omvat onder andere:

 1. Niet-gedetecteerde bedreigingen:

  • Potentiële dreigingen zoals cyberaanvallen, terrorisme, spionageactiviteiten of andere veiligheidsrisico’s die mogelijk niet worden opgemerkt door bestaande veiligheidsmaatregelen of systemen.
 2. Onontdekte kwetsbaarheden:

  • Zwakke punten in beveiligingssystemen, infrastructuur of nationale defensie die nog niet zijn geïdentificeerd of erkend, maar die wel potentieel kunnen leiden tot veiligheidscompromissen.
 3. Niet-gerapporteerde incidenten:

  • Voorvallen die zich hebben voorgedaan maar die om verschillende redenen niet officieel zijn gerapporteerd aan veiligheidsinstanties, hetzij vanwege het ontbreken van kennis hierover, onvoldoende rapportageprotocollen of andere factoren.


Door GDSS in te zetten, kunnen bijv. veiligheidsdiensten en uitvoeringsinstanties hun vermogen vergroten om dark numbers te verminderen en hun reactievermogen te verbeteren bij het beschermen van nationale veiligheid.

Bekende methodieken voor Dark Number Schattingen:

 • Expertanalyses
  Experts op een bepaald gebied kunnen hun ervaring en inzicht gebruiken om schattingen te maken van dark numbers. Bijvoorbeeld, criminologen of volksgezondheidsspecialisten kunnen expertbeoordelingen gebruiken om niet-gerapporteerde gebeurtenissen te schatten.
 • Enquêtes en steekproeven
  Onderzoekers gebruiken enquêtes en steekproeven om gegevens te verzamelen over gebeurtenissen die mogelijk niet zijn gerapporteerd. Bijvoorbeeld, bij criminaliteit kunnen enquêtes onder burgers helpen bij het vaststellen van niet-geregistreerde misdaden.
 • Indirecte indicatoren
  Hierbij worden indirecte gegevens gebruikt om het dark number te schatten. Bijvoorbeeld, bij ziektegevallen kunnen ziekenhuisgegevens, medische rapporten en andere indirecte indicatoren worden geanalyseerd om het werkelijke aantal gevallen te schatten.
 • Modelmatige benaderingen
  Statistische modellen worden gebruikt om schattingen te maken op basis van beschikbare gegevens. Dit kan variëren van eenvoudige lineaire schattingen tot complexe algoritmen die verschillende variabelen in overweging nemen.
 • Data-analyse en extrapolatie
  Door beschikbare gegevens te analyseren en trends te identificeren, kunnen onderzoekers proberen het dark number te extrapoleren op basis van bekende patronen en factoren.


Dark number schattingen in GDSS

Spilter heeft verschillende onderzoeken begeleidt rond de identificatie van dark numbers. Deze zijn met name uitgevoerd door vooraf enquêtes te versturen naar de expert deelnemers en vervolgens tijdens  expertbijeenkomsten deze data te analyseren en bespreken. De discussie wordt gevoerd onder begeleiding van het GDSS en daarin worden alle meningen gevangen.

Door deze discussies in het GDSS systeem te vangen ontstaat direct na de bijeenkomst een overzichtelijk eindrapport waarin de enqueteresultaten en expertmeningen overzichtelijk en gestructureerd weergegeven worden. 

Dark number schattingen zijn cruciaal omdat ze een beter begrip kunnen geven van ondergerapporteerde problemen, lacunes in gegevensverzameling en potentiële blinde vlekken in onderzoek of beleidsvorming. Het is echter belangrijk op te merken dat schattingen van dark numbers altijd een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengen vanwege de aard van verborgen gebeurtenissen en de beperkingen van beschikbare bronnen.

Interesse om een dark numbers onderzoek uit te voeren? Neem contact met ons op via de onderstaande button en dan kunnen wij de mogelijkheden bespreken voor uw vraagstuk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Opdrachten
Zoeken
Categorieën

Bekijk onze opdrachten rond Risk Assessments

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Gerelateerd
Bericht