Dark numbers – Spilter Methodieken

Dark number schattingen zijn pogingen om deze verborgen, ongedocumenteerde of niet-gerapporteerde gebeurtenissen te kwantificeren. Ze verwijzen naar het aantal gebeurtenissen of fenomenen die niet worden gerapporteerd, geregistreerd of gedetecteerd.