Een directe oplossing voor complexe vraagstukken

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gemeenten en organisaties in het publieke domein worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan uitdagingen, die snelle en efficiënte besluitvorming vereisen. De uitdagingen waarmee deze overheidsinstanties en organisaties worden geconfronteerd variëren van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, tot sociale inclusie en economische groei. 

Deze vraagstukken zijn onderling verbonden en vertonen een hoge mate van complexiteit door hun multidimensionaliteit en de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden. Gezien de snelheid waarmee er besluitvorming rond deze vraagstukken gevormd dient te worden zijn veel van deze organisaties op zoek naar de spreekwoordelijke “silver bullet“.

Een “silver bullet” verwijst naar een eenvoudige, directe oplossing voor een complex probleem. Het idee erachter is dat, net zoals een zilveren kogel de effectieve oplossing is voor een weerwolf zoals in de bekende spookverhalen, er een “silver bullet” bestaat die een onmiddellijke en passende oplossing biedt voor zo’n moeilijk probleem. Helaas bestaan deze “silver bullets” alleen in de spookverhalen en vereisen deze echte complexe vraagstukken een meer genuanceerde aanpak en een combinatie van verschillende strategieën om opgelost te worden. Vaak zijn deze vraagstukken het resultaat van verschillende variabelen, factoren en dynamieken die ieder een belangrijke rol spelen.

Wat overigens wel mogelijk is, is het vinden van oplossingen die het probleem benaderen vanuit verschillende hoeken. Dit vertegenwoordigt een combinatie van verschillende strategieën, aanpakken of technieken die gezamenlijk het probleem aanpakken. Bijvoorbeeld, bij het aanpakken van milieuproblemen, kan een “silver bullet” zijn om nieuwe technologieën te ontwikkelen die op grote schaal schone energie levert. Maar om het probleem volledig op te lossen, dienen aanvullende maatregelen gerealiseerd te worden, zoals beleidswijzigingen, gedragsveranderingen, en passende educatie.

Alhoewel er misschien geen enkele , allesomvattende oplossing is voor complexe vraagstukken, kunnen meerdere gerichte benaderingen samenwerken om significante vooruitgang te boeken en het vraagstuk op die manier op te lossen.

Een samenspel van verschillende elementen

Om dit soort vraagstukken vorm te geven zetten wij voor onze opdrachtgevers de Versnellingskamer in. Een Versnellingskamer is een samenspel van 5 elementen. Op zichtzelf staand zijn 4 van deze elementen –zonder de GDSS software- noodzakelijke onderdelen voor het vormgeven van een besluitvormingsproces. Wanneer ze geïntegreerd worden én het element software, waarmee de belangrijkste barrières in besluitvorming zijn gemitigeerd, spreken we over een Versnellingskamer.

GDSS (group decision support software) is een technologische oplossing die besluitvormers in staat stelt om gezamenlijk, vaak op afstand, beslissingen te nemen met behulp van geavanceerde informatiesystemen. Het combineert technologie, besluitwetenschap en groepsdynamiek om effectieve en inclusieve besluitvorming te faciliteren.

Wanneer je dit specialistische stuk software combineert met een moderator (om de bijeenkomst te begeleiden) met een degelijke voorbereiding en passende methode spreekt men van een Versnellingskamer. Elke Versnellingskamer bestaat uit een aanpak waarbij wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en vertaling naar de software.

Om die reden worden Group Decision Support Systems (GDSS) steeds meer ingezet als essentieel instrument voor het omgaan met de toenemende complexiteit. Een van de cruciale voordelen van GDSS is het vermogen om verschillende belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces, ongeacht hun geografische locatie. Door het creëren van een virtuele ruimte voor interactie, bevordert GDSS een inclusieve benadering van besluitvorming. Dit draagt bij aan het vergroten van diversiteit in standpunten en het betrekken van diverse stakeholders.

Hierdoor kunnen besluitvormingsprocessen worden gestroomlijnd en versneld. Het maakt real-time interactie en informatie-uitwisseling mogelijk, vermindert tijdsverspilling en verbetert de precisie van beslissingen.

En alhoewel GDSS de besluitvormingsprocessen verbetert, blijft de menselijke factor essentieel. Het omgaan met groepsdynamiek, conflicten en het waarborgen van gelijke betrokkenheid van alle deelnemers krijgen binnen een Versnellingskamer dan ook de gepaste aandacht die het verdiend.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht