Deze tijden vragen niet om oud gedrag in een nieuw jasje

Facebook
Twitter
LinkedIn

We leven in een tijd van grote verandering. Een belangrijke factor is de toegenomen complexiteit van de moderne wereld, die voortkomt uit technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, globalisering en andere maatschappelijke veranderingen. Hierdoor zijn de systemen waarin we leven en werken steeds complexer geworden en zijn er meer factoren om rekening mee te houden bij de besluitvorming.

Een belangrijke factor die op de balans drukt voor organisaties die actief zijn in het publieke domein is de groeiende noodzaak van participatieve en inclusieve besluitvormingsprocessen. Het is steeds duidelijker geworden dat beslissingen zonder participatie vaak onbedoelde gevolgen hebben en geen draagvlak genieten onder de belanghebbenden. Dit brengt veel weerstand, onvolbrachte projecten en verloren tijd met zich mee.

Hierdoor zijn er nieuwe eisen ontstaan voor het betrekken van een breed scala aan stakeholders bij besluitvormingsprocessen, wat de complexiteit van het besluitvormingsproces verder heeft vergroot. Daarmee is er meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van tools en methoden voor het betrekken van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen, waaronder burgerberaden, GDSS ondersteunde bijeenkomsten en andere vormen van participatieve besluitvorming.

Maar helaas blijven veel organisaties nog hangen in de oude werkwijzen, waarbij de welbekende vergadercultuur en bureaucratische processen de boventoon voeren. De welbekende ‘’Paarse Krokodillen’.

Het is belangrijk om op te merken dat bureaucratische systemen niet per definitie slecht zijn maar voornamelijk zijn gebaseerd op strikte regels en procedures. En dat bureaucratie soms zelfs noodzakelijk is om volledigheid, transparantie en consistentie in de besluitvorming te waarborgen. Het is echter ook belangrijk om de nadelen van deze bureaucratische processen te herkennen en waar mogelijk te verminderen om de doelmatigheid, effectiviteit en vooral snelheid van de besluitvorming te verhogen, volledig in lijn met het tempo wat vandaag de dag gevraagd wordt. Bureaucratie kan namelijk leiden tot verschillende nadelen:

  • Afstand tussen burger en (lokale) overheid: Door de complexiteit en traagheid van bureaucratie kan het voor burgers moeilijk zijn om in contact te komen met hun lokale overheid. Dit kan leiden tot een gevoel van vervreemding en afstand tussen burgers en de organisaties die hen dient te vertegenwoordigen.
  • Geen flexibiliteit: Bureaucratische systemen zijn gebaseerd op strikte regels en procedures, wat betekent dat er weinig ruimte is voor improvisatie of flexibiliteit. Dit kan problematisch zijn met alle technologische ontwikkelingen maar ook als er zich onverwachte situaties voordoen die niet binnen de bestaande procedures passen.
  • Onnodige kosten: Bureaucratische processen betekenen in de praktijk vaak veel administratieve handelingen en papierwerk. Dat leidt tot hoge kosten voor zowel de overheden en belastingbetalers, in verspilde uren, middelen en verloren tijd.
  • Gebrek aan innovatie: Bureaucratische systemen staan innovatie en creativiteit in de weg omdat ze gebaseerd zijn op bestaande regels en procedures. Dit kan een belemmering vormen voor nieuwe ideeën en benaderingen die buiten de gevestigde orde vallen.
  • Trage besluitvorming: Bureaucratie gaat gepaard met uitgebreide procedures en protocollen die de besluitvorming vertragen. Dit kan frustrerend zijn voor burgers en bedrijven die snel antwoord nodig hebben op hun verzoeken.

De opkomst van complexe besluitvorming is een uitdaging voor veel organisaties, vooral omdat de eisen aan het besluitvormingsproces voortdurend veranderen en toenemen. Dit dien je niet te willen vangen in nog meer strikte regels en procedures. We kunnen de uitdagingen van de nieuwe tijden niet oplossen met oude werkwijzen. Het vraagt een nieuwe aanpak. Om deze complexere besluitvorming te beheren, dienen organisaties daarom juist verschillende benaderingen te ontwikkelen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn simulatie, multi-criteria analyse en andere technieken voor het inzichtelijk maken en beoordelen van alternatieve opties.

Het is van belang dat organisaties in het publieke domein zich bewust zijn van de complexiteitsfactoren die van invloed zijn op hun besluitvormingsprocessen en dat ze beschikken over de juiste tools en middelen om deze te mitigeren en snel effectieve beslissingen te nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht