Participatie Versnellingskamer

Omgevingsmanagement effectief ontwerpen, 
uitvoeren & beheersen met Spilter

Goed vormgegeven omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker. U weet allang dat een boodschap verkondigen in een zaaltje niet meer voldoende is. De burgers eisen, de politiek wenst en de projecten vragen om meer participatie. En dat is maar goed ook, want het gaat om de woonomgeving van de inwoners, het uitzicht vanuit het raam, de overlast van werkzaamheden of de ontspanning in ieders persoonlijke omgeving. 

Maar om naar al die meningen, al die wensen, al die verwachtingen goed te luisteren, maar ook soms uit kunnen leggen wat niet kan is een heel transparant proces nodig. En dat is wat wij doen. Onze participatieversnellingskamers zijn erop gericht om de werkdruk de verminderen, de processen de versnellen, de transparantie te vergroten en dat met toename van kwaliteit! 

Participatie

Goed vormgegeven omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker. U weet allang dat een boodschap verkondigen in een zaaltje niet meer voldoende is. De burgers eisen, de politiek wenst en de projecten vragen om meer participatie. En dat is maar goed ook, want het gaat om de woonomgeving van de inwoners, het uitzicht vanuit het raam, de overlast van werkzaamheden of de ontspanning in ieders persoonlijke omgeving. 

Maar om naar al die meningen, al die wensen, al die verwachtingen goed te luisteren, maar ook soms uit kunnen leggen wat niet kan is een heel transparant proces nodig. En dat is wat wij doen. Onze participatieversnellingskamers zijn erop gericht om de werkdruk de verminderen, de processen de versnellen, de transparantie te vergroten en dat met toename van kwaliteit! 

Kies voor grondigheid en succes

Participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan. Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’.

Met Spilter selecteer je het best passende omgevings-management voor je project, inventariseer je stakeholders en participatiethema’s en analyseer je die grondig op samenhang, doorlooptijd en benodigde middelen. Ook voer je een scan uit die aangeeft of kritieke paden bestaan in de participatiewijzen en pas je de aanpak daarop aan.. 

Juist ingestoken en uitgevoerde Versnellingskamers leveren begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

De Participatie Versnellingskamers

 • Creëer het optimale omgevingsmanagement voor je project​
 • Inventariseer, analyseer en bepaal de projectdoelstellingen, stakeholders en participatiethema’s​
 • Voer een scan uit op benodigde middelen en risico’s​
 • Bepaal participatie-, communicatie- en uitvoeringswijzen​
 • Manage en beheers omgevingsmanagement: sluit aan bij de planning & control cyclus​
 • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Participatie opdracht

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Faalkosten verlagen

We hanteren een van de meest herkende participatiemethoden in het publieke domein: de Factor-Cleidraad. Opdrachtgevers zoals bouwondernemingen en ingenieurs- en adviesbureaus werken daarom soepel met ons samen. 

We hebben deze algemene participatiewijze gedigitaliseerd in een set Versnellingskamers en aangepast voor omgevingsmanagement. We voegden risicobeheersing toe zodat ook controllers en andere finance professionals informatie kunnen betrekken uit het systeem en eventuele overschrijdingen vroegtijdig kunnen addresseren

Onze uitvoerige omgevingsanalyse brengt in kaart waar participatiewijzen mogelijk de uitvoering van het project kunnen doorkruisen.

Ingerichte Versnellingskamers

Voor de beantwoording van 5 vragen waarmee het omgevingsmanagement
efficiënter, effectiever en 
transparanter wordt.

 • Wat is de opgave waar we voor staan?​
 • Wie zijn de relevante spelers of actoren?​
 • Hoe gaan we de actoren benaderen en welke rol krijgen ze?​
 • Wat is ons verhaal en wat hebben we daardoor nodig?​
 • Hoe ziet de participatie eruit?​
 • Welke risico’s lopen we en hoe die te beheersen?​

Meer informatie?

Als u nog meer wilt zien van de mogelijkheden van de Participatie-Versnellingskamers, zoals het op maat maken voor uw eigen organisatie, het doorgronden van de aanpak, het zelf kunnen begeleiden van de Versnellingskamers? Kijk eens bij onze Masterclasses, wellicht is er binnenkort een Webinar over één van de ICM-Versnellingskamers of maak een afspraak met José Ling. Hij staat u graag te woord.

Contact

De contactpersoon voor participatie Versnellingskamer José Ling. José heeft meer dan 15 jaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van participatietrajecten. Zowel bij gemeenten, als ook provincies of uitvoeringsorganisaties.

Hij is bereikbaar via jose@spilter.nl 

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.