De toekomst vormgeven

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wanneer er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in de externe omgeving van een organisatie, zoals bijvoorbeeld de impact van de coronacrisis, maatregelen zoals de lockdown die de bedrijfsdynamiek beïnvloeden, opkomende technologische ontwikkelingen, inflatie die economische factoren beïnvloedt en de dreiging in Oekraïne die geopolitieke omstandigheden vertegenwoordigd, kan dit de noodzaak rechtvaardigen om de missie en visie van de organisatie eens goed te heroverwegen.

Visie’- en missievorming mag niet worden beschouwd als een eenmalig proces. Organisaties veranderen en evolueren continue, dus het is belangrijk om de visie regelmatig te herzien en aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen. De ontwikkeling van missie en visie dragen namelijk bij aan het definiëren van de identiteit van de organisatie en haar kernwaarden. Het stelt organisaties in staat om doelgericht te opereren en zich aan te passen aan een continu veranderende omgeving. Dit helpt bij het creëren en bevorderen van een bedrijfscultuur die consistent is met de doelstellingen en waarden van de organisatie. Dat is essentieel voor organisaties omdat het een raamwerk biedt voor de gezamenlijke doelen, waarden en strategieën en rekening houdt met de veranderende omgeving.

Breng focus aan

Een duidelijke missie geeft de organisatie richting en focus door kraakhelder te definiëren waarom de organisatie bestaat en welke doelen ze nastreeft. De visie daarentegen biedt op haar beurt een beeld van de gewenste toekomst en helpt bij het bepalen van de langetermijn doelen.

Wanneer deze zaken helder gedefinieerd zijn zal het medewerkers motiveren en betrekken. Als medewerkers begrijpen waar de organisatie naartoe wil en hoe ze daar een bijdrage aan kunnen leveren, kan dit de betrokkenheid vergroten en een gevoel van zingeving creëren. Tevens fungeren ze als richtlijnen bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten. Ze helpen bij het beoordelen of bepaalde acties en doelstellingen in lijn zijn met de overkoepelende doelen van de organisatie.

Hoewel het ontwikkelen van een visie belangrijk is voor organisaties, zijn er verschillende valkuilen waar ze in kunnen stappen tijdens dit proces.

  • Het proces van visievorming moet inclusief zijn en medewerkers op alle niveaus van de organisatie betrekken. Een visie die top-down wordt opgelegd zonder input van werknemers kan leiden tot gebrek aan betrokkenheid en acceptatie.
  • Wanneer de visie niet effectief wordt gecommuniceerd naar alle belanghebbenden, zal het impact missen. Transparante en consistente communicatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle leden van de organisatie de visie begrijpen en ondersteunen.
  • Het gebruik van vage en abstracte taal kan leiden tot een gebrek aan duidelijkheid en begrip. Als de visie niet concreet genoeg is, kan het moeilijk zijn voor medewerkers om zich ermee te identificeren en ernaar te handelen.
  • Een effectieve visie moet verbonden zijn met de werkelijkheid van de organisatie en de externe omgeving. Een te abstracte visie die geen rekening houdt met de huidige capaciteiten, middelen en marktomstandigheden kan problemen veroorzaken.

Een visie moet niet alleen een inspirerende uitspraak zijn, maar ook praktisch worden vertaald in concrete acties en strategieën. Als de visie niet wordt omgezet in meetbare doelen en actieplannen, kan het slechts een lege belofte blijven.

GDSS bij missie en visie vorming

Een Group Decision Support Systems (GDSS) ofwel groepsbeslissingsondersteuningssysteem vertegenwoordigd specialistische software die is ontworpen om groepen mensen te helpen bij het nemen van beslissingen of het oplossen van complexe vraagstukken. Deze systemen kunnen door hun eigenschappen effectief worden ingezet bij de ontwikkeling van missie en visie voor organisaties om het besluitvormingsproces te faciliteren. Het is namelijk mogelijk om specifieke methoden te vertalen binnen deze software.

Een methode die binnen deze context vaak wordt ingezet, is de top-consensusmethode. Deze gestructureerde aanpak van groepsbesluitvorming streeft naar consensus over een specifieke kwestie. Binnen zakelijke en academische omgevingen wordt deze methode veelvuldig gebruikt, waar deelnemers moeten samenwerken om een besluit te nemen, maar is ook bijzonder geschikt voor het vormgeven van een duidelijke missie of visie.

De procedure start met het formuleren van de te beslissen vraag of kwestie. Een facilitator of moderator leidt de groep door het besluitvormingsproces via de GDSS software. Deelnemers delen meningen en standpunten, bespreken diverse opties en proberen consensus te bereiken via discussies en onderhandelingen. Dit gestructureerde proces stimuleert samenwerking en streeft naar een gezamenlijk gedragen beslissing, waarbij de waarde van menselijke interactie en inbreng voorop blijft staan.

De inzet van GDSS bij de ontwikkeling van missie en visie heeft verschillende voordelen zoals verbeterde interactiviteit, gestructureerde besluitvorming, versnelde processen en inclusiviteit, wat resulteert in een meer effectieve en breed geaccepteerde richting voor de organisatie. Uitermate geschikt voor het vormgeven van toekomstvisie of breed gedragen missies.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht