De maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur In een tijd waarin de uitdagingen voor het onderwijs groot zijn, de krachten …

Strategische onderwijshuisvesting Schoolgebouwen die geschikt zijn voor het geven van modern onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de …

Regionaal overleg acute zorg Continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod. Het …

Burgertop – Midterm review Op een algemeen niveau is duidelijk waar aan gewerkt moet worden; het gaat op Zuid …

Brainstorm met 500 adviseurs

Brainstorm met 500 adviseurs De omgeving verandert en dus moet de organisatie ook mee. Na verschillende veranderingen binnen de …

Missie en Visie DDG

Missie & Visie DDG Doktersdienst Groningen De DDG (Dokterdienst Groningen) wilde een nieuwe missie & visie ontwikkelen die vanuit …

Een energieplan voor Ameland Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil …

P3 Pop- en cultuurpodium In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater …

Central innovation district Om voor de toekomst voldoende werkgelegenheid voor Den Haag en haar inwoners te garanderen. Om voor …