De maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur

In een tijd waarin de uitdagingen voor het onderwijs groot zijn, de krachten bundelen om onwenselijke situaties te voorkomen

Op 27 juni 2022 werd vanuit de VOS/ABB een versnellingskamer georganiseerd over het thema van ‘de maatschappelijk positie van de bestuurders in het onderwijs’, waarbij begeleiding en rapportage door Dr. Olaf McDaniel (SCOLIX) en Jerry van Staveren (Spilter) werd uitgevoerd.

De veronderstelling is dat de positie van onderwijsbestuurders de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. En dat is een onwenselijke situatie, want juist in een tijd waarin de uitdagingen voor het onderwijs groot zijn, moeten alle krachten worden gebundeld. 

Aan de Versnellingskamer namen onderwijsbestuurders en medewerkers van VOS/ABB deel. De agenda van deze sessie was zo opgebouwd dat er vanuit een brede probleemstelling gezocht kon worden naar oplossingen. De hoofdlijn van de vragen waren kortweg (1) staat het politiek-maatschappelijk vertrouwen in onderwijsbestuurders onder druk en (2) zo ja, waar komt dat door en (3) wat is eraan te doen?

Door de deelnemers aan de versnellingskamer over hun digitale input met regelmaat te dwingen keuzes te maken, wordt de probleemstelling door een trechter geduwd zodat een beperkte set van oplossingen over blijft, die een hoge mate van instemming bij de deelnemers heeft. 

Waarom Spilter is ingezet

  • Verkorten van de besluitvorming, zodat in één sessie van slechts drie uur alle bestuurders het eens worden over de belangrijkste thema's en de prioritering daarvan.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.

“Het kernwoord van de sessie was: vertrouwen. Het herstel van vertrouwen van de politiek in het onderwijsbestuur en van het onderwijsbestuur in de politiek is een essentiële component van de oplossing. Want het huidige gebrek aan vertrouwen -soms zelfs wantrouwen- leidt tot
suboptimale uitkomsten en verspilling van energie en middelen in een immer uitdijende verantwoordingslast. En het vertrouwen herwinnen kan alleen als de betrokken raden en profielorganisaties bereid zijn de handen ineen te slaan.”
– Deelnemer Versnellingskamer

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De Versnellingskamer bestond uit 3 delen. Het eerste deel was het zoeken naar het antwoord op de vraag of naar het oordeel van de aanwezige experts de positie van het onderwijsbestuur in het politiek-maatschappelijk krachtenveld onder druk staat. Onder de term bestuur wordt voor deze sessie verstaan het topbestuur, zoals in het PO en VO meestal aangeduid als College van Bestuur en Raad van Toezicht. 

In het tweede deel van bevraging van de experts werd gezocht naar oorzaken en redenen waardoor de politiek-maatschappelijke druk op de bestuurders is ontstaan. Daarin werd in verschillende stappen van een brede lijst van mogelijke oorzaken gewerkt naar een smalle lijst van invloedrijke thema’s.

In het laatste deel werd vervolgens gezocht naar mogelijke oplossingen die enerzijds de onderwijsbestuurders kunnen helpen hun taken adequaat te kunnen vervullen en anderzijds het politiek-maatschappelijk vertrouwen in hun werkzaamheden kunnen herstellen. Het werd een intensieve sessie, waarin naast de digitale input in het systeem, opbouwend  werd gediscussieerd over de ontwikkelingen in het onderwijs.

Want hoe men ook aankijkt tegen de bestuurders in het onderwijs: onderwijs is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken stakeholders.

Opdrachtgever: VOS ABB
Toepassing:   Versnellingskamer
Aantal deelnemers: 20 
Vanuit Spilter:Olaf McDaniel & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    150 minuten

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl