Waarom een generieke aanpak niet werkt​

De groeiende noodzaak van participatieve en inclusieve besluitvormingsprocessen brengt een toename in het aantal onderwerpen dat de afdeling Communicatie als prioriteit benoemd. Geheel terecht overigens, want in veel van de onderwerpen die vandaag de dag spelen zit een duidelijke communicatie opgave. Maar wat betekent deze toename voor de uiteindelijke kwaliteit die geleverd wordt?

Webinar​ – Ringen van Invloed

Ringen van Invloed Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 18 april, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: Communicatie in het hart van beleid Stakeholders komen voor in vele soorten en smaken. Veel belang, weinig belang, direct en indirect belang en interne of externe stakeholders. In een stakeholderomgeving is […]

Webinar​ – Factor-C Leidraad

Factor-C Digitale leidraad Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 28 februari, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: Communicatie in het hart van beleid Factor C is een werkwijze die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Het is met name geschikt bij projecten (of programma’s) waar […]

Transformatie platteland

Transformatie van het platteland Het Brabants platteland heeft veelal een overwegend agrarisch karakter (in 2011 was de landbouw nog voor 60% beeldbepalend voor het Brabants landelijk gebied) en de agrofoodsector speelt een grote rol in de Brabantse economie. Echter, o.m. door nieuwe Europese normen beschikt ondertussen slechts 62% van de melkveebedrijven en 39% van de […]

Botsproef diepe plassen

Botsproef diepe plassen Toetsen in hoeverre het instrumentarium van de Omgevingswet helpt om de risico’s te beheersen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven hebben in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afspraken gemaakt over de invulling van een sanerings- en transitieopgave. Een van de doelstellingen hierbij is het benutten van kansen die de verondieping […]

In het hart van beleid

Communicatie is een belangrijk onderdeel voor iedere organisatie, maar voor organisaties binnen de (semi-) overheid is het van nog groter belang. Bij elke boodschap die wordt gedeeld, van rapport, beleidsstuk, enquête tot campagne, iedereen leest, luistert of kijkt mee. Met dat besef is de Leidraad Factor C ontwikkeld met als doelstelling om ‘communicatie in het hart van beleid te positioneren’.

Verbeter de communicatie

Sinds de toeslagenaffaire en het rapport ‘Ongekend onrecht’ weet iedereen dat de overheid toe is aan verandering. Maar hoe kan je het functioneren van het overheidsapparaat beter maken, zodat dat beter aansluit op behoeften van de burgers, maar als overheidsinstantie, gemeente of uitvoeringsorganisatie tegelijkertijd niet overvraagd worden?

Demo​ – Factor C 15 nov

DEMO – Factor c – 15 nov 15:30 Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 20 oktober om 11:00? Vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: 15-11 Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 15 nov om 15:30 Vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: […]

Van veranderende omstandigheden naar gedragen veranderingen

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderingen in de markt en de rijzende vraag naar flexibele organisatievormen.
De onvoorspelbaarheid en snelheid van deze veranderingen vraagt echter om een geheel nieuwe aanpak. Om innovatieve en snellere methoden van implementatie.

Belemmeringen in besluitvorming

Elk besluitvormingsproces leidt tot een definitieve keuze, die aanleiding geeft tot actie. Het kan worden beschouwd als een probleemoplossende activiteit, die een optimale oplossing oplevert voor een specifiek vraagstuk. Maar tijdens het proces van besluitvorming kunnen er factoren gaan spelen die het proces juist belemmeren of zelfs tegenwerken.