In het hart van beleid

Communicatie is een belangrijk onderdeel voor iedere organisatie, maar voor organisaties binnen de (semi-) overheid is het van nog groter belang. Bij elke boodschap die wordt gedeeld, van rapport, beleidsstuk, enquête tot campagne, iedereen leest, luistert of kijkt mee. Met dat besef is de Leidraad Factor C ontwikkeld met als doelstelling om ‘communicatie in het hart van beleid te positioneren’.

Verbeter de communicatie

Sinds de toeslagenaffaire en het rapport ‘Ongekend onrecht’ weet iedereen dat de overheid toe is aan verandering. Maar hoe kan je het functioneren van het overheidsapparaat beter maken, zodat dat beter aansluit op behoeften van de burgers, maar als overheidsinstantie, gemeente of uitvoeringsorganisatie tegelijkertijd niet overvraagd worden?

Demo​ – Factor C 15 nov

DEMO – Factor c – 15 nov 15:30 Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 20 oktober om 11:00? Vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: 15-11 Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 15 nov om 15:30 Vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: […]

Van veranderende omstandigheden naar gedragen veranderingen

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderingen in de markt en de rijzende vraag naar flexibele organisatievormen.
De onvoorspelbaarheid en snelheid van deze veranderingen vraagt echter om een geheel nieuwe aanpak. Om innovatieve en snellere methoden van implementatie.

Belemmeringen in besluitvorming

Elk besluitvormingsproces leidt tot een definitieve keuze, die aanleiding geeft tot actie. Het kan worden beschouwd als een probleemoplossende activiteit, die een optimale oplossing oplevert voor een specifiek vraagstuk. Maar tijdens het proces van besluitvorming kunnen er factoren gaan spelen die het proces juist belemmeren of zelfs tegenwerken.

De intensiteit van participatie

Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het dagelijks leven van burgers. Dit leidt tot een grote behoefte om invloed uit te kunnen oefenen op besluitvorming. Gemeenten en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt en om echte co-creatie.

Webinar​ – Digitale versnelling van Inkoop & Contractmanagement​ bij Rijkswaterstaat​ – 4 juli

Webinar – Digitale versnelling van Inkoop & Contractmanagement​ Jouw deelname bevestigen Wil je deelnemen aan de sessie op 4 juli, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: M.A.R.K. Versnellingskamer Leer over de mogelijkheden om het ICM proces efficiënter te maken met gebruik van de volgende Versnellingskamers (met een focus op M.A.R.K.): Projectdoelstellingen Versnellingskamer Marktconsultatie Versnellingskamer […]

Tendermanagement

Tendermanagement gedigitaliseerd Samen slim tenderen (met M.A.R.K.) Schrijft uw onderneming regelmatig in op tenders en herkent u de volgende vragen? Lastig om die knoop doorgehakt te krijgen, ‘gaan we nu wel of niet voor deze tender?’ Langdurige, onproductieve heisessies over een uitvraag en met welke visie en maatregelen die te beantwoorden? Een tendermanager die achter collega’s […]

Stadsontwikkeling Participatie

Participatie Stadsontwikkeling Een leidraad om op een éénduidige wijze participatie binnen de afdeling SO vorm te geven. De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen […]