Strategische onderwijshuisvesting

Schoolgebouwen die geschikt zijn voor het geven van modern onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Strategische onderwijshuisvesting vraagt vooruitkijken

De huisvesting van onderwijs speelt zich af in een continu veranderende omgeving; zowel in onderwijsconcepten, demografie als exogene invloeden zoals bijvoorbeeld de energietransitie of COVID-19.

Gemeenten staan voor de uitdaging om in deze dynamische setting hun strategie op de onderwijshuisvesting te toetsen of bij te stellen. In onze highpressure Versnellingskamers komen de context van het project, de aanwezige expertise, de ontwikkelde methode, de juiste begeleiding en de relevante inhoud samen in één aanpak.  

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Interactie tussen deelnemers wordt ondersteund via slimme, doelgerichte SaaS technologie.
  • Expertise op het gebied van de factor C methode.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt

Onze aanpak

De sessie is opgedeeld in drie delen. We zijn plenair gestart waarbij onder leiding van een dagvoorzitter verschillende plannen en ideeën zijn gepresenteerd. Vervolgens zijn de deelnemers uiteengegaan in kleine groepen en hebben zij aan de hand van verschillende vraagstukken gebrainstormd. Deze ideeën zijn allemaal direct ingevoerd, waardoor alle input direct opgeslagen was. Dit proces is herhaald in een tweede ronde, echter met nieuwe groepen. Met de plenaire afsluiting zijn alle uitgewerkte ideeën vertoond en toegelicht. Tevens konden de deelnemers aangeven of zij actief betrokken wilde zijn bij de vervolgstappen. Omdat alle ideeën bewaard zijn gebleven kon de gemeente dit delen via hun website en als bijlage naar de deelnemers toesturen.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 kwadranten:

Plannings- en analyse elementen

Aan de hand van maar 1 voorbereidings-meeting plaatsen we het vraagstuk in de bredere context en kunnen met u bepalen wanneer de Versnellingskamer geslaagd is en welke deelnemers daarvoor nodig zijn.

Methodische- en uitvoerings elementen

Het toepassen van de juiste methoden voor deelvraagstukken en een werkproces binnen de randvoorwaarden leidt tot het gewenste resultaat.

Technologische en facilitatie-elementen

De Versnellingskamer maakt gebruik van tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden die de sessie interactief en effectief laten verlopen.

Administratieve elementen

Door de Versnellingskamer is rapporteren, verantwoorden, analyse resultaten en terugkijken op genomen stappen zeer eenvoudig. Er hoeven geen extra verslagen geschreven te worden. De data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar

Resultaat

Het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle Utrechtse leerlingen vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 geeft invulling aan deze ambities en is het gezamenlijk bereikte resultaat van schoolbesturen en gemeente. Door de onderwijshuisvestingsbehoefte opnieuw in een meerjarenperspectief te plaatsen kan tijdig worden voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen.

Opdrachtgever:Gemeente Utrecht
Toepassing:Versnellingskamer
Aantal deelnemers:40 deelnemers per sessie
Duur sessie:Twee sessies

“We kwamen in één Versnellingskamer verder dan 100 uren in zaaltjes.”  
Beleidsmedewerker gemeente Utrecht

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl