Heemraadssingel

 klankbord-en participatiebijeenkomsten

Middels een reeks van klankbord-en participatiebijeenkomsten verzamelt Stad Rotterdam momenteel op gestructureerde wijze meningen en opinies van burgers op en rond de Heemraadssingel.

Op welke wijze betrek je de bewoners en andere belanghebbende bij de plannen? Hoe creëer je draagvlak of bereik je consensus? Hoe haal je nieuwe inzichten op? Op welke manier maak je deelname laagdrempelig? Dit kan allemaal doorslaggevend zijn voor het succes bij het uit te voeren project. 

Gemeentes die bewoners en belanghebbende betrekken in het proces realiseren draagvlak en werken aan een gezonde vertrouwensband met hun bewoners en belanghebbende. Met een versnellingskamer participatie betrekt u de belanghebbende op de juiste manier, haalt u nieuwe inzichten op, heeft u bewoners in staat gesteld om input en of mening te delen. Door de inzet van Spilter wordt u niet gehinderd door locatie en omvang van het aantal deelnemers.

Waarom Spilter is ingezet

 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
 • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.

Onze ervaring is dat burgers, door hun betrokkenheid, veel eisen stellen. En dat is zeker niet altijd onterecht, maar wel lastig te managen.

Met de Spilter participatiemoment Versnelllingskamer heeft u de tool in handen om het wel goed te managen, de mensen het eerlijke geluid te laten horen en iedereen aan het woord te laten. Zo wordt de besluitvorming rondom het nieuwe speelplein, de inrichting van de nieuwe straat of de wijzigingen aan het plantsoen transparant, eerlijk en uitlegbaar.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Een tweetal klankbordbijeenkomsten flankeert een zestal themabijeenkomsten als volgt:

 • Klankbord – Start van bijeenkomsten
 1. Themabijeenkomst – Groen en natuur
 2. Themabijeenkomst – Verkeer
 3. Themabijeenkomst – Heemraadsplein 
 4. Themabijeenkomst – Terrassen 
 5. Themabijeenkomst – Spelen 
 6. Themabijeenkomst – Heemraadspark
 • Klankbord – Einde van bijeenkomsten

Het doel van de klankbordgroep is het adviseren van het projectteam van de gemeente over zaken die te maken hebben met de Heemraadssingel. 

Om de discussies gestructureerd te laten verlopen richten zij zich zowel op zaken zoals het door de gemeente gevolgde proces als op de zaken die werden besproken in de themabijeenkomsten.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Toepassing:    Bewonersavond
Aantal deelnemers: 100 bewoners 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker 
 Duur Sessie:    120 minuten per sessie

Achter de schermen

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl