Missie & Visie DDG

Doktersdienst Groningen

De DDG (Dokterdienst Groningen) wilde een nieuwe missie & visie ontwikkelen die vanuit de eigen aangesloten huisartsen was ontstaan.

Door de aanpak van Spilter hebben alle 600 huisartsen uit de regio actief meegedacht, waardoor de richting duidelijk werd, maar tevens werden daarmee de dilemma’s zichtbaar en de volgende stappen helder.

Een visie schetst een beeld van de voor DDG relevante toekomst. Het geeft een goed beeld van het bestaansrecht, idealen en de ambities voor de komende jaren.

Het laat zien waar kritieke succesfactoren liggen, wat onze streefdoelen zijn op de korte en lange termijn en gaat in op de strategie om die doelen te realiseren. Daarnaast gaat het dieper in op maatregelen en verbeter acties.

Een visie biedt houvast aan de mensen die de organisatie besturen en managen, het laat medewerkers zien waar de organisatie voor staat en wat de kaders zijn én het laat de stakeholders zien wat ze van de organisatie kan en mag verwachten.

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt

Uitgangspunten

  • Het management van DDG is een zichtbare en serieuze gesprekspartner in de gesprekken over de nieuwe visie. 
  • Alle bij DDG aangesloten huisartsen worden betrokken.
  • DDG betrekt, naast de belangen van huisartsen, tevens de belangen van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de keten in haar visie traject. 
  • DDG vindt het van belang om de zienswijze van medewerkers die betrokken zijn bij het primaire dienstproces én de zienswijze van de medewerkers van het bureau te betrekken in het voorgestelde visie traject.
  • DDG betrekt de huisartsendienstenstructuren in Friesland en Drenthe; samenwerking kan van toegevoegde waarde zijn.
  • DDG investeert in een zorgvuldige, goed inzichtelijke dataset, gebaseerd op de praktijk van de afgelopen jaren in haar werkgebied.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Resultaat

Eindresultaat van het project is een geactualiseerde, nieuwe visie, beschreven ineen visiedocument. Om tot dit visiedocument te komen gaat DDG in gesprek met de aandeelhouders van DDG: de huisartsen. Daarnaast zijn ze in gesprek met alle cruciale stakeholders.

De bevindingen worden bijgehouden in deelproducten, die de uiteindelijke grondslag vormenvoor het eindproduct: de nieuwe visie. Naast het visiedocument levert het project een toegankelijk product op waarin kort in wordt gegaan op wat, hoe en vooral het waarom achter de nieuwe visie

Opdrachtgever:Doktersdienst Groningen
Toepassing:8x Versnellingskamer
Aantal deelnemers:+/- 600 huisartsen uit de regio
Duur sessie:8x één dagdeel
In samenwerking met:Begeleiding / Consultancy

De Versnellingskamer versnelt langs 4 kwadranten:

Plannings- en analyse elementen

Aan de hand van maar 1 voorbereidings-meeting plaatsen we het vraagstuk in de bredere context en kunnen met u bepalen wanneer de Versnellingskamer geslaagd is en welke deelnemers daarvoor nodig zijn.

Methodische- en uitvoerings elementen

Het toepassen van de juiste methoden voor deelvraagstukken en een werkproces binnen de randvoorwaarden leidt tot het gewenste resultaat.

Technologische en facilitatie-elementen

De Versnellingskamer maakt gebruik van tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden die de sessie interactief en effectief laten verlopen.

Administratieve elementen

Door de Versnellingskamer is rapporteren, verantwoorden, analyse resultaten en terugkijken op genomen stappen zeer eenvoudig. Er hoeven geen extra verslagen geschreven te worden. De data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl