De ontwikkeling van een bestuurlijk kwaliteitslabel

Het bereiken van overeenstemming over een bestuurlijk verband tussen scholen die zich onderscheiden door een bestuurlijk kwaliteitslabel.

De doelstelling voor de Versnellingskamer was duidelijk: Het bereiken van overeenstemming over een bestuurlijk verband tussen scholen die zich onderscheiden door een bestuurlijk kwaliteitslabel. Dat label moet zorgen voor een onderscheid met niet aangesloten scholen en heeft een hoog ambitie niveau op het terrein van:

  • De interne governance binnen de scholen
  • De kwaliteit van het onderwijs
  • De kwaliteit en efficiency van de bedrijfsvoering

Tijdens deze bijeenkomst werd getoetst (en verder uitgewerkt) het document “Advies Onderwijsraad over schoolbesturen” waarvan een ontwerp versie met de aanwezigen was besproken. Daarin wordt geconcludeerd dat de decentralisatie van de afgelopen jaren niet is gecompleteerd. Twee zaken ontbreken: ten eerste door de overheid vastgestelde decentrale kaders (de vraagarticulatie van de overheid in de vorm van heldere normstelling voor goed bestuur, rechtsmatige en doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen door schoolbesturen). Ten tweede een duurzaam onderwijsbeleid, waarbij de kerntaak van het onderwijs niet steeds onder druk komt te staan door nieuwe wensen en eisen. 

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de verbeteringen.
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

“Het was een intensieve sessie, waarin naast de digitale input in het systeem, opbouwend werd gediscussieerd over de thema’s. Het resultaat is een rijkdom van ideeën en suggesties waaruit elementen voor het kwaliteitslabel kunnen worden afgeleid.” – Deelnemer Versnellingskamer

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De Versnellingskamer stelde een groep experts in staat om input te leveren via een aan elke deelnemer ter beschikking gesteld tablet. Hierbij wordt een thema -in dit geval de zoektocht naar een bestuurlijk kwaliteitslabel- van zoveel mogelijk kanten bekeken en uitgediept, en wordt aan de deelnemers gevraagd steeds keuzes te maken tussen de in de sessie aangedragen ideeën. 

Daarmee werd van een brede set van punten gewerkt naar een steeds smaller wordende groep van antwoorden en oplossingen. Deze aanpak vereist een van tevoren goed doordachte agenda, waarin opeenvolgende vragen moeten zorgen voor de meest adequate selectie van onderwerpen in het proces, zonder dat de creativiteit en de collectieve intelligentie van de groep experts wordt ingedamd. In de opbouw van de sessie bouwt elk agendapunt voort op het voorafgaande en wordt dit gecomplimenteerd door de onderlinge discussie van de aanwezige experts. 

Opdrachtgever:

 Academica

Toepassing:    2x Versnellingskamer op locatie
Aantal deelnemers: +/- 15 per sessie 
Vanuit Spilter:Olaf McDanielJerry van Staveren
 Duur Sessie:    150 minuten per sessie

Blik achter de schermen - Versnellingskamer bijeenkomsten

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl