Oude Noorden-Zuid

Een degelijke en herleidbare omgevingsanalyse geheel volgens de Factor-C leidraad voor ‘Tuin van Noord’

In het gebied Oude Noorden-Zuid is vervanging van het riool aanstaande. Onderdeel van dit vervangingsplan is de verbetering van de waterhuishouding middels aanleg van o.m. gescheiden riolering en een waterberging (Bleiswijkplein), ophoging van de openbare ruimte en de vervanging van speelvoorzieningen op een drietal locaties.

Het projectgebied bestaat uit een noordelijk (deelgebied 1) en zuidelijk deelgebied (deelgebied 2). Hoewel de gebieden dicht bij elkaar gelegen zijn kent ieder gebied andere omwonenden en andere belanghebbenden. Beide gebieden vallen wel onder dezelfde wijkraad.

De aan Spilter gestelde vraag was voor het project een degelijke en herleidbare omgevingsanalyse te doen volgens de Factor-C leidraad. De omgevingsanalyse dient een zo compleet mogelijk overzicht van stakeholders per thema te bieden en een goed gefundeerde participatieve aanpak voor ieder van de thema’s.  

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.

Factor C is door de Academie voor Overheidscommunicatie ontwikkeld om communicatie in het hart van beleid te positioneren. De methodiek is onlangs herijkt en aangevuld met nieuwe inzichten en terminologie. Factor C is een manier van werken die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma’s waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt. Meer over onze digitale factor c leidraad

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Op basis van de omgevingsanalyse kon een volledig communicatie- en participatieproces ontworpen en uitgevoerd worden. Dit werd gepresenteerd aande omgevingsmanager in combinatie met het communicatieteam en de projectleiding.

We voerden de omgevingsanalyse uit in de vorm van twee digitale Factor-C Versnellingskamers die op dezelfde dag werden gehouden en ieder twee uur duurden. Aan de Factor-C Versnellingskamers namen deel een keur aan gemeentelijke professionals uit de domeinen: gebiedsuitvoering, beheer & uitvoering, beheer buitenruimte, communicatie, energietransitie, landschapsontwerp, wijkmanagement, wijkregie, watermanagement en algemene projectleiding en ondersteuning.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Toepassing:    2x digitale Factor-C Versnellingskamer en het
   vormgeven van een volledige participatieaanpak.
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker 
 Duur Sessie:    120 minuten per sessie

Participatie aanpak processtappen - timeline

Achter de schermen - Versnellingskamers

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl