Landelijk congres – Voorkomen van verplichte zorg

Voorkomen van verplichte zorg Op donderdag 13 juni j.l. vond in de Prodentfabriek het landelijke Congres “Voorkomen van verplichte zorg” plaats, georganiseerd door een coalitie van vooraanstaande organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Onder andere Stichting High & Intensive Care, Akwa GGZ, MIND, en de Nederlandse GGZ werkten samen aan dit belangrijke evenement, gericht op het […]

De balans vinden in complexe vraagstukken

Bij het aanpakken van complexe vraagstukken is het essentieel om effectieve hulpmiddelen te gebruiken die samenwerking en besluitvorming bevorderen. Deze hulpmiddelen kunnen de communicatie stroomlijnen, misverstanden verminderen en de tijd die nodig is om beslissingen te nemen verkorten. Echter, om het maximale eruit te halen, moet er een zorgvuldige balans worden gevonden tussen drie kritieke criteria.

Informatieavond Schiehaven Noord

Informatieavond Schiehaven Noord Op 24 juni 2024 vond er een drukbezochte informatieavond plaats over de ontwikkelingsplannen voor Schiehaven in Rotterdam. Ruim 250 bewoners en belangstellenden kwamen samen om te luisteren naar de plannen en om mee te denken over de toekomst van dit gebied. Tijdens de avond verwelkomde de wethouder de aanwezigen en gaf een […]

Een goed fundament is het halve werk

Een goede voorbereiding is de hoeksteen van iedere succesvolle uitvoering. Dit geldt met name bij projecten in de publieke sector. Een juiste voorbereiding stelt ons in staat om doelstellingen helder te formuleren, risico’s en kosten te beheersen en om draagvlak te creëren. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen hetzelfde doel nastreven. Ondanks het evidente belang van een goede en degelijke voorbereiding schiet dit in de praktijk toch vaak tekort. Met alle gevolgen van dien.

Een gedeelde ontwikkeling tussen privaat en publiek

De afgelopen twee decennia zijn er ontwikkelingen te ontdekken in Nederland die zowel voor de publieke als de private sector gelden. Bekende Nederlandse bedrijven zoals Philips, Heineken en ASML hebben het toegepast om hun processen te optimaliseren. Maar dit geldt voor meer organisaties die streven naar verbeterde efficiëntie, lagere kosten en hogere klanttevredenheid.

Focus vanuit de breedte

Bij het ontwikkelen van beleid spelen verschillende elementen een rol die de dynamiek en haalbaarheid van het beleid beïnvloeden. Dit omvat onder andere de participatie van verschillende belanghebbenden, zoals belangengroepen, burgers en overheidsinstanties. Waarbij elke groep zijn eigen perspectief, belangen en prioriteiten heeft, wat de dynamiek en complexiteit van het proces sterk beïnvloed.

Een steeds complexer speelveld

Bij beleidsvorming komen diverse complexe elementen samen die de dynamiek en haalbaarheid van beleid bepalen. De betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, de invloed van bureaucratische processen en de schaarste aan financiële middelen zijn slechts voorbeelden van de factoren die een belangrijke rol spelen bij dit proces.

Marktconsultatie – Marktbenaderingsstrategie

Marktconsultatie – Marktbenaderingsstrategie Op 1 juni 2024 organiseerde de Gemeente Utrecht een marktconsultatie om in gesprek te gaan met marktpartijen over het vormgeven van de ‘Marktbenaderingsstrategie’. Deze strategie is gericht op samenwerking met marktpartijen om gemeentelijke doelstellingen te realiseren, met een focus op werkzaamheden in de openbare ruimte. De strategie omvat algemene doelstellingen en leidende […]

De sleutel tot gecommitteerde beleidsvorming

In de wereld van projectmanagement en beleidsvorming is het essentieel om vanaf het begin een sterke basis te creëren. Door samen aan de start te staan, ontstaat een gedeelde visie en duidelijke doelen. Dit zorgt voor een eenduidige richting en voorkomt misverstanden en conflicten later in het project.