Samenwerking in Regio Zwolle rondom verstedelijking en NOVEX De ruimtelijke inrichting gestalte geven Het rijksprogramma NOVEX is bedoeld om …

Evaluatie Zware Berging In 4 regio’s met 33 contractanten de huidige samenwerking evalueren en concrete verbetervoorstellen vormgeven.  De netwerkdienst …

Expertbijeenkomst schattingsmethodiek Het begeleiden van een methodologische verkenning van de mogelijkheden om de omvang te schatten van kindermishandeling gerelateerd …

NBd Bewegwijzering – marktconsultatie Levering en Realisatie Bewegwijzering   Rijkswaterstaat PPO-ICM-LAN voerde onder begeleiding van Spilter een marktconsultatie uit in …

Transformatie van het platteland Het Brabants platteland heeft veelal een overwegend agrarisch karakter (in 2011 was de landbouw nog …

Botsproef diepe plassen Toetsen in hoeverre het instrumentarium van de Omgevingswet helpt om de risico’s te beheersen Rijk, provincies, …

Oude Noorden-Zuid Een degelijke en herleidbare omgevingsanalyse geheel volgens de Factor-C leidraad voor ‘Tuin van Noord’ In het gebied …

De ontwikkeling van een bestuurlijk kwaliteitslabel Het bereiken van overeenstemming over een bestuurlijk verband tussen scholen die zich onderscheiden …

Heemraadssingel  klankbord-en participatiebijeenkomsten Middels een reeks van klankbord-en participatiebijeenkomsten verzamelt Stad Rotterdam momenteel op gestructureerde wijze meningen en opinies …