Regionaal overleg acute zorg

Continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.

Het AZNN is de partner in het zorgnetwerk van ziekenhuizen, regionale ambulancediensten, GGD/GHOR, huisartsen, verloskundigen en geestelijke gezondheidsdiensten. Vooral door het delen van kennis en de dagelijkse ervaringen van alle ketenpartners, verbeteren ze samen de acute zorg in Noord Nederland.

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dat resulteert in de beste zorg. Kennis van elkaars werkwijze en expertise is daarom essentieel.

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken aanbieders van acute zorg afspraken over het continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.

4 thema’s krijgen daarbij prioriteit:

  • DATA-UITWISSELING & SLIMME ZORGTECHNIEK
  • ZORGCOÖRDINATIE & CAPACITEIT
  • PERSONEEL
  • LANDELIJK BELEID.

 

Waarom Spilter is ingezet

  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Verkorten van de besluitvorming, zodat in één sessie van slechts drie uur 75 stakeholders het eens worden over de belangrijkste thema's en de prioritering daarvan.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten en een eigenaar per thema.

Zorgoverleg in de Versnelling

“Wat ons betreft is het werken met het systeem succesvol geweest en heeft dit bijgedragen aan een mooie bijeenkomst.”

– Adviseur Acute Zorg – AZNN

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Resultaat

Als Spilter mochten wij met ons GDSS de (net)werkbijeenkomst over de toekomst van acute zorg in Noord-Nederland faciliteren. Voor de 75 deelnemers was het geweldig om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Ruimte om bij te praten was er genoeg, niet vaak bleven zoveel deelnemers ‘hangen’ voor de afsluitende borrel. Helemaal vrijblijvend was de avond echter niet, er moest ook  hard gewerkt worden.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Kremer spraken zo’n 75 bestuurders en professionals uit de keten van acute zorg in Noord-Nederland zich uit over de vooraf opgehaalde thema’s ‘landelijk beleid’, ‘zorgcoördinatie en capaciteit’, ‘data beschikbaarheid en slimme zorgtechniek’ en ‘personeel’.

De thema’s werden ingeleid met krachtige pitches om vervolgens in een carrousel van vier rondes in kaart te brengen waar de kansen liggen op deze thema’s. Vervolgens werden de prioriteiten vastgesteld en besproken wat de eerste stappen zouden moeten zijn om dit te realiseren. En wie dat gaat oppakken. 

Op basis van de uitkomsten volgt een concrete werkagenda voor het komende jaar. Het was een waardevolle (net)werkbijeenkomst met veel energie, wil en ambitie om Noord-Nederland koploper te maken van samenwerking in de keten van acute zorg!

Opdrachtgever: AZNN (acute zorgnetwerk noord Nederland)
Toepassing: Live sessie
Aantal deelnemers: 75 
Vanuit Spilter:Martin de Jong & Jerry van Staveren
Opstelling: Cabaret

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl