Besluitvorming in de versnelling

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. Iedere verandering heeft namelijk impact op betrokkenen binnen en buiten de organisatie. 

In de praktijk wordt dit helaas vaak genegeerd en zie je dat de leiders haast dictatoriale beslissingen nemen. En vervolgens verwachten dat de rest van de organisatie, de omgeving of de samenleving daarin mee gaat.

Iedere verandering, project of initiatief heeft te maken met een grote variatie aan belanghebbenden. Zeker de meer complexe veranderingen kennen een breed scala aan stakeholders.

Een organisatie zal vaak niet succesvol zijn wanneer de belangrijke besluiten worden overgelaten aan een grote groep stakeholders met verschillende uitgangspunten en zij dit proberen te realiseren via traditionele besluitvormingsprocessen die vaak traag, omslachtig en vol compromissen zijn.

Dan raak je al snel verstrikt in een doolhof van aaneensluitende vergaderingen, waarbij je maanden later schoorvoetend tot de conclusie moet komen dat jullie nog niet veel verder zijn gekomen.

Besluitvorming versnellen

Om dat te voorkomen zie je in de praktijk vaak dat de organisaties die tempo willen maken het besluitvormingsproces niet aan anderen over laten, maar zelf de beslissingen nemen. En dit vervolgens meedelen aan de rest van de organisatie.

Maar snelheid op korte termijn is geen graadmeter voor succes op de lange termijn. Wil je dat de verandering duurzaam en geborgen gedragen wordt, dan zal je de kracht van de groep moeten inzetten.

En niet individueel het succes proberen te forceren.

“Groepsbesluitvorming, ook wel gezamenlijke of collectieve besluitvorming genoemd, is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij treden hierin gezamenlijk op, analyseren problemen of situaties, overwegen alternatieven en kiezen samen een oplossing.”

Het verschilt daarbij per vorm van groepsbesluitvorming wie de eindverantwoordelijkheid over de beslissingen heeft.

In groepsbesluitvorming is de beslissing vaak dus niet langer de verantwoordelijkheid van slechts één persoon. De beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen vaak van individuele beslissingen. In het bedrijfsleven is gezamenlijke besluitvorming één van de meest effectieve manieren om consensus te bereiken en creativiteit te verhogen.

Hoewel het nog steeds een onderwerp van discussie blijft, zijn collectief genomen beslissingen vaak effectiever dan beslissingen die door één enkele persoon zijn genomen. Onder normale omstandigheden heeft groepsbesluitvorming dan ook de voorkeur. Voorwaarde is overigens wel dat er tijd moet zijn voor beraad, discussie en gesprekken.

Voordelen van Groepsbesluitvorming

Wanneer de belangrijke beslissingen door een groep worden genomen kent dit een aantal voordelen ten opzichte van de individuele besluitvorming, namelijk:

  • Meerdere benaderingen en visies worden gedeeld
  • Er worden meer alternatieve opties en scenario’s bedacht
  • Het levert intern een versnelde acceptatie van beslissingen op
  • Er wordt meer kennis aangesproken
  • Er is een beter begrip van de problematiek en de acties die nodig zijn
  • De verandering is meer duurzaam en geborgen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht
Bericht