Onmisbaar bij een succesvolle GDSS bijeenkomst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Om besluitvorming rond (complexe) vraagstukken te versnellen maken veel overheidsinstanties en organisaties uit het publieke domein gebruik van een GDSS bijeenkomst. Met name wanneer de (maatschappelijke) belangen groot zijn, er veel verschillende belangengroepen, stakeholders en/of meningen zijn vergroot de inzet van een 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗗𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗲𝗺 de slagkracht en laat het de foutmarge en faalkosten drastisch afnemen.

Via deze specialistische groepsbesluitvormingssoftware wordt in korte tijd namelijk op gestructureerde wijze data verzameld, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld, die direct uitvoerbaar zijn.

Via een GDSS ontleed, structureer en modelleer je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Het biedt de gelegenheid alle aspecten te overwegen, tot rake inzichten te komen en doeltreffende oplossingen in samenhang te realiseren.
Alle onderdelen van het bedenken van ideeën, het in kaart brengen van kennis en meningen voor het nemen en monitoren van kleine beslissingen en grote besluiten worden zowel afzonderlijk als in totaliteit ondersteund binnen het GDSS.

Een bijkomend voordeel is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. De software legt direct alle stappen in het proces digitaal vast. Hierdoor is data en de rapportage snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en organisaties.

Volledige potentieel benutten 

De integratie van een Group Decision Support System speelt een belangrijke rol in het efficiënt afhandelen van complexe vraagstukken. Echter, om het volledige potentieel van deze specialistische groepsbesluitvormingssoftware te benutten, is een competente en ervaren moderator een onmisbaar onderdeel.

Als spil in het proces ontlast de moderator niet alleen de deelnemers, maar bevordert ook de doeltreffendheid van het systeem door onder andere de discussies te leiden, verschillende perspectieven te integreren en uiteindelijk tot weloverwogen beslissingen te komen.

De aanwezigheid van een moderator versterkt niet alleen de effectiviteit, maar verzekert tevens een gestroomlijnde en nauwkeurige besluitvorming, wat van essentieel belang is, vooral in situaties waar de belangen divers zijn en de impact groot.

Een moderator vervult dan ook verschillende taken om het proces van groepsbesluitvorming te faciliteren en verbeteren. Enkele van de belangrijkste taken zijn:

  • Faciliteren van discussies: De moderator zorgt ervoor dat alle deelnemers aan bod komen en dat de discussie op een ordelijke manier verloopt. Ze moedigen actieve deelname aan en zorgen ervoor dat alle standpunten worden gehoord.
  • Technische ondersteuning: De moderator is verantwoordelijk voor het beheren van het GDSS-systeem, inclusief eventuele technische problemen die tijdens de sessie kunnen optreden. Ze kunnen deelnemers helpen bij het navigeren door het systeem en ervoor zorgen dat iedereen bekend is met de gebruikte tools.
  • Structureren van de sessie: De moderator helpt bij het opstellen van een agenda voor de vergadering en houdt de groep op schema om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen binnen de beschikbare tijd worden behandeld. Ze kunnen ook richtlijnen bieden voor het stellen van doelen en het identificeren van prioriteiten.
  • Samenvatten en syntheseren: De moderator vat regelmatig de belangrijkste punten samen die tijdens de discussie naar voren komen en helpt bij het identificeren van consensus of het oplossen van conflicten. Ze kunnen ook helpen bij het syntheseren van informatie om tot gezamenlijke beslissingen te komen.
  • Bevorderen van gelijke deelname: De moderator zorgt ervoor dat alle deelnemers gelijke kansen krijgen om hun standpunten naar voren te brengen en dat dominante stemmen niet alle aandacht opeisen. Ze kunnen strategieën gebruiken zoals het rouleren van sprekers of het aanmoedigen van stille deelnemers om bij te dragen.


Een ervaren en competente moderator speelt om al die redenen een belangrijke rol bij het leiden van een effectieve GDSS-sessie. De combinatie van ons GDSS platform een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren moderator wordt daarom een versnellingskamer® genoemd.

Deze manier van werken wordt vaak ingezet bij participatie, energietransitie, beleid rond de omgevingswet en risicosessies. Als Spilter helpen wij verschillende soorten organisaties, zoals uitvoeringsinstanties, gemeenten en overheden, bij het aanpakken van complexe en urgente vraagstukken door digitale structuren en efficiënte werkwijzen in te zetten.

Het GDDS zorgt er daarbij voor dat meetings transparant en navolgbaar zijn, wat het draagvlak onder belanghebbenden vergroot. Zowel publieke als private organisaties vinden het Spilter platform waardevol vanwege de uitgebreide werkvormen en digitale verslaglegging. Met deze combinatie van software, kennis en daadkracht zijn we in staat om complexe vraagstukken doeltreffend aan te pakken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht