NBd Bewegwijzering - marktconsultatie

Levering en Realisatie Bewegwijzering  

Rijkswaterstaat PPO-ICM-LAN voerde onder begeleiding van Spilter een marktconsultatie uit in het kader van een aanbesteding van bewegwijzering, namens Rijkswaterstaat Verkeer-en Watermanagement (VWM) en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Voor een goede doorstroming van het verkeer is uniformiteit, continuïteit en samenhang in bewegwijzering heel belangrijk. Sinds 1 januari 2015 heeft de NBd een wettelijke, landelijke regietaak. Hiermee is de planvorming en het databeheer van alle bewegwijzering in Nederland in één hand.

Het doel van de marktconsultatie is om de GWW- en bewegwijzeringsmarkt voorafgaand aan de aanbesteding van nieuwe contracten te betrekken bij enkele essentiële afwegingen en keuzes. Deze zijn gebaseerd op de eerder uitgevoerde contractevaluatie en betreffen primair: (A) het geïntegreerd of gescheiden inkopen van de levering en realisatie van borden; (B) de perceelindeling van hoofd- en onderliggend wegennet; en (C) duurzaamheid van bewegwijzeringsketen rondom thema’s van het ambitieweb. 

Waarom Spilter is ingezet

 • Efficiënte wijze van de markt informeren en consulteren over de aanbesteding
 • Democratische procedure met een gelijk speelveld voor de marktpartijen​
 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Transparante verslaglegging van alle inhoudelijke gesprekken die plaatsvinden​
 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt

Een gedegen voorbereiding is essentieel voor het slagen van uw aanbesteding. ‘Samen’ gaat dit uiteraard beter dan ‘alleen’. Uw voorbereidingen mogen dan al even onderweg zijn, tijdige bijdragen van marktpartijen kunnen onvoorziene faalkosten in uw aanbesteding helpen reduceren.

Met de Versnellingskamer Marktconsultatie krijgt het projectteam alle vragen over uw aanbesteding in één dagdeel beantwoord. Zo betrekt u de markt (fysiek of op afstand) in een gelijk speelveld en kunnen marktpartijen de vragen anoniem beantwoorden binnen het Spilter Group Decision Support System (GDSS). Lees meer 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

 1. Intake
  Het voorbereiden van de marktconsultatie start met een intake-overleg.
 2. Ontwerp van de marktconsultatie
  Doel: vaststellen van de doelen en werkwijze van de marktconsultatie; bepalen van de agenda van de marktconsultatie; verdelen van rollen en taken tijdens de marktconsultatie.
 3. Begeleiding van de marktconsultatie
  Spilter begeleid de marktconsultatie met twee personen. De één als onafhankelijk voorzitter, de ander om de marktconsultatie technisch te faciliteren. Op deze wijze kunnen de projectteamleden zich volledig richten op de presentatie van het project en van het team, terwijl wij vanuit onze rollen zorgen dat de marktpartijen optimaal geïnformeerd worden en alle vragen kunnen beantwoorden.
 4. Realiseren van de rapportage
  Binnen 2 werkdagen na de marktconsultatie levert Spilter de integrale rapportage op in Word en Excel formats. Deze kan het projectteam vervolgens verder uitwerken om te delen met de marktpartijen.
Opdrachtgever: RWS
Toepassing:    Versnellingskamer Marktconsultatie
Aantal deelnemers: +/- 30 per sessie 
Vanuit Spilter:Leon Laureij
 Duur Sessie:    180 minuten 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Leon Laureij. Hij is bereikbaar via leon@spilter.nl