Zinvolle daginvulling

Een algemene voorziening ter vervanging
van WMO licht samenstellen voor Hilversummers
voor wie dagactiviteiten zonder begeleiding
niet vanzelfsprekend zijn

De gemeente Hilversum heeft Spilter gevraagd om samen met de verschillende zorgaanbieders via de Versnellingskamer methodiek invulling te geven aan een nieuwe vorm van dagactiviteiten binnen het sociaal domein ter vervanging van WMO Licht, dat per 1 januari 2025 een algemene voorziening zal worden.

De kernboodschap die deze opgave samenvat is ‘Voor Hilversummers voor wie dagactiviteiten zonder begeleiding niet vanzelfsprekend zijn, bieden wij dagactiviteiten om hun sociaal isolement te doorbreken of te voorkomen, een actieve invulling te geven aan hun vrije tijd of stappen te zetten richting werk. Deze dagactiviteiten zijn divers, dichtbij en makkelijk te vinden’. Dit moet in samenhang invulling gegeven gaan worden en zorgdragen voor:

 • Eenvoud en vertrouwen
 • Minder indicaties
 • Minder regeldruk
 • Meer mensen bereiken zonder extreme kostenverhoging


Waarom Spilter is ingezet

 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
 • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.

Het business model canvas bestaat uit negen essentiële bouwstenen die de belangrijkste aspecten van een bedrijfsmodel beschrijven. Deze bouwstenen zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën, die vertegenwoordigd worden in de Versnellingskamers.

 1. Doelgroep en behoefte – 10 mei 
 2. Gebruik en bereik – 1 juni 
 3. Personele bezetting – 27 juni 
 4. Financiering en subsidies – 27 juni 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De versnellingskamer is een door ons ontworpen methode om in groepen van zeer diverse samenstelling snel, creatief en effectief tot inzicht en besluiten te komen. Onze versnellingskamers worden voor uiteenlopende doelen ingezet en brengen initiatiefnemers, stakeholders en experts zodanig bijeen dat op een efficiënte, gestructureerde en creatieve wijze kennis, opinies en belangen leiden tot degelijke besluiten die draagvlak genieten. De methode wordt door de Spilter Group Decision Support Software ondersteund dat wereldwijd tot de leading systemen behoort. 

In een Versnellingskamer versterken digitaal en analoog elkaar. De software laat meningsverschillen realtime zien waardoor echt op inhoud wordt gediscussieerd. De opgehaalde input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen.

Voor de invulling van de Versnellingskamers maken we gebruik van het ‘Business model canvas’. Een business model canvas is een strategisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om het fundament van een bedrijfsmodel visueel en overzichtelijk weer te geven.

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Toepassing:    3x Versnellingskamer, 2x een online vragenlijst,      2x een webinar en verdiepende interviews
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl