Marktconsultatie - Marktbenaderingsstrategie

Op 1 juni 2024 organiseerde de Gemeente Utrecht een marktconsultatie om in gesprek te gaan met marktpartijen over het vormgeven van de ‘Marktbenaderingsstrategie’. Deze strategie is gericht op samenwerking met marktpartijen om gemeentelijke doelstellingen te realiseren, met een focus op werkzaamheden in de openbare ruimte. De strategie omvat algemene doelstellingen en leidende principes die zijn afgestemd op de behoeften van inwoners en de samenwerking met marktpartijen.

Inwoners hebben verschillende verwachtingen van hun leefomgeving, die de gemeente en marktpartijen gezamenlijk moeten vervullen. Daarnaast omvat het de verschillende projectfasen: planfase, voorbereidingsfase, aanbestedingsfase, uitvoeringsfase, en overdrachtsfase. 

Door deze strategie gezamenlijk met de marktpartijen te ontwikkelen, kunnen de gemeente en marktpartijen effectief samenwerken om een schone, actuele, veilige en stabiele leefomgeving voor de inwoners te creëren.

Om deze visie en aanpak verder te versterken, is het essentieel om de inbreng en inzichten van verschillende belanghebbenden te betrekken. De gemeente heeft daarom gekozen voor een methodische aanpak waarbij de diverse belangen en verwachtingen van inwoners, marktpartijen en de gemeente zelf op een gestructureerde manier worden geïntegreerd. Dit proces staat bekend als collectieve visievorming.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Collectieve Visievorming

Collectieve Visievorming is een interactieve en integrale aanpak, waarbij een gestructureerde benadering gebruik maakt van een doordacht proces, gespecialiseerde GDSS-software en diepgaande ervaring op het gebied van complexe vraagstukken. Belanghebbenden geven hun inhoudelijke beeld over een specifiek onderwerp. In meerdere rondes wordt de input van deze belanghebbenden gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staan. Deze aanpak omvat zowel de methodologische begeleiding, als de integratie ervan binnen de software. De opdrachtgever draagt bij aan de inhoudelijke expertise. 

Lees meer over de aanpak

 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De deelnemers werden verdeeld in 6 groepen waarbij aan iedere tafel waren zowel marktpartijen als gemeente vertegenwoordigd waren. Iedere tafel bestond uit een afvaardiging van: De gemeentelijke afdelingen Inkoop, BOR en Stadsingenieurs. Vanuit de marktpartijen een afvaardiging van; een groot en middelgrote aannemer, een groot en middelgroot ingenieursbureau en een zogenaamde “huis aannemer”.

Uitvoering van de aanpak

Gedurende de bijeenkomst werden de deelnemers uitgenodigd om hun input te leveren in het GDSS via een gestructureerd proces bestaande uit verschillende rondes. Dit proces volgde een cyclus van divergeren en convergeren om tot de meest waardevolle adviezen te komen.

Fase 1: Inbreng van adviezen
– Het eerste onderdeel bestond uit drie gespreksrondes.
– In elke ronde werd aan iedere deelnemer gevraagd om één advies per thema in te brengen.

Fase 2: Discussie en Selectie
– De ingebrachte adviezen werden vervolgens binnen de groep besproken.
– Door middel van plenaire discussies werden de adviezen geëvalueerd.
– Uit de besproken adviezen zijn de twee belangrijkste adviezen per thema vastgesteld.

Fase 3: Prioritering
De deelnemers prioriteerden de adviezen door individueel te scoren via een multicriteria-analyse. Hierbij werd beoordeeld in hoeverre elk advies aansloot bij de belangen van de drie partijen: de gemeente, de marktpartijen en de inwoners. 

Opdrachtgever:

 Gemeente Utrecht

Toepassing:    Collectieve Visievorming Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 60 marktpartijen
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten 

 

Fase 4: Vertaling naar concreet advies
De adviezen met de hoogste scores werden in de groep verder uitgewerkt en vertaald naar concrete aanbevelingen per thema.

Aan het einde van de bijeenkomst werden de belangrijkste adviezen per thema duidelijk gedefinieerd en geconcretiseerd. Deze gestructureerde aanpak zorgde ervoor dat de meest waardevolle input van de deelnemers werd verzameld, geprioriteerd en omgezet in bruikbare aanbevelingen voor de gemeente.

Het proces zorgde ervoor dat:
– Deelnemers diepgaand nadachten over elke fase.
– Er werd gezorgd voor brede betrokkenheid en consensusvorming.
– De adviezen concreet en toepasbaar waren, gericht op het maximaliseren van de belangen van alle betrokken partijen.

Achter de schermen - Versnellingskamers

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl