Informatieavond Schiehaven Noord

Op 24 juni 2024 vond er een drukbezochte informatieavond plaats over de ontwikkelingsplannen voor Schiehaven in Rotterdam. Ruim 250 bewoners en belangstellenden kwamen samen om te luisteren naar de plannen en om mee te denken over de toekomst van dit gebied.

Tijdens de avond verwelkomde de wethouder de aanwezigen en gaf een uitgebreide toelichting op het aanstaande participatieplan. Dit plan beoogt de invulling van Schiehaven in nauwe samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden vorm te geven. Hierbij werden door de wethouder drie hoofdonderwerpen belicht: woningen, vervoer en buitenruimte.

De wethouder benadrukte het belang van een inclusieve en democratische benadering, waarbij iedereen de kans krijgt om zijn of haar stem te laten horen. Dit zal worden gefaciliteerd door middel van speciale participatiebijeenkomsten genaamd ambitie ateliers, waarin gebruik wordt gemaakt van ons Group Decision Support System (GDSS) methode.

Deze aanpak zorgt voor gestructureerde en transparante besluitvorming, waarbij de input van de deelnemers centraal staat.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Tijdens de informatieavond kregen de bewoners een introductie op deze ambitieateliers en de werking van het GDSS. Dit vond plaats in twee ronden van twee vragen.

In de eerste ronde vroegen wij deelnemers 5 onderwerpen te kiezen waar in de ambitieateliers zeker aandacht aan besteed moet worden. Vervolgens lieten wij een verdieping op de prioritering aanbrengen: Wat moet binnen de top-5 van gekozen onderwerpen zeker aan bod komen tijdens de ambitie ateliers?

Na het plenaire gedeelte met alle deelnemers gaven wij bewoners de kans om achter te blijven en via hun telefoon of in groepen met tafelbegeleiders hun verdere vragen of zorgen te uiten en dit vast te leggen in ons GDSS systeem. 

Opdrachtgever:  Gemeente Rotterdam
Toepassing:     1x Bewonersavond
Aantal deelnemers:  +/- 250 deelnemers
Vanuit Spilter: Steven Wagemaker
    & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:     120 minuten 

Achter de schermen

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Bijeenkomst. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk verder te brengen.

Een Versnellingskamer is daarbij een samenspel van 5 elementen. Alledaagse besluitvorming valt of staat bij de eerste 4 elementen. De Versnellingskamer borgt ze alle vier en verrijkt ze met het vijfde element software. Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

Ons Group Decision Support System integreert daarbij alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat proces noemen wij Versnelling. Onze reeds ingerichte Versnellingskamers standaardiseren het samenspel der 5 elementen voor structureel efficiëntere processen. Elke ingerichte Versnellingskamer bestaat uit een herbruikbaar pakket, waarvan wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en kleine aanpassingen in de software.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl