Terwijl organisaties over de hele wereld hun nieuwe jaar begroeten worden doelstellingen vastgesteld om richting te bepalen en groei te bevorderen. Enkele van de belangrijkste doelstellingen die organisaties nastreven zijn omzetgroei, verhoogde klanttevredenheid, innovatie en een efficiëntere inzet van middelen. Echter in een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt kunnen organisaties niet langer om de slimme inzet van technologie heen, om deze doelstellingen te realiseren.

In een wereld die continu verandert, is meebewegen essentieel. Ook in het bedrijfsleven is om die reden technologie absoluut een must. Maar bedrijven die echt het verschil maken, houden scherp oog voor de mens in al deze technologische ontwikkelingen. Zij zetten technologische innovatie niet in om mensen te vervangen, maar om hen vrij te maken voor belangrijke werkzaamheden. Als software werk uit handen neemt en tijd bespaart, zijn de mensen inzetbaar bij andere belangrijke taken.

Binnen verandermanagement is er een harde waarheid waar niemand graag over spreekt. Dat is de pijnlijke waarheid dat een groot deel van projecten niet succesvol wordt afgerond. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren, zoals overmatige omvang, complexiteit, gebrek aan betrokkenheid, onrealistische deadlines en voortdurende veranderingen in doelstellingen. Dit zijn stuk voor stuk struikelblokken die het beoogde succes bemoeilijken.

De opkomst van Agile en Lean transities in zowel publieke- als private sectoren toont aan dat traditionele, hiërarchische structuren niet meer voldoen aan de eisen van een snel veranderende omgeving. De behoefte aan flexibiliteit, klantgerichtheid, efficiëntie en innovatie heeft geleid tot de brede introductie van dit type methodologieën en werkvormen. Dit biedt een manier om beter in te spelen op de veranderende behoeften en uitdagingen van deze tijden.

Gemeenten en organisaties in het publieke domein worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan uitdagingen, die variëren van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, tot sociale inclusie en economische groei die snelle en efficiënte besluitvorming vereisen. Gezien de snelheid waarmee er besluitvorming rond deze vraagstukken gevormd dient te worden zijn veel van deze organisaties op zoek naar de spreekwoordelijke "silver bullet".

Meer dan de helft van de beslissingen van bestuurders pakt verkeerd uit. Dat is de ontnuchterende conclusie van het promotieonderzoek van Joep Steffes aan de Nyenrode Business Universiteit. Tijdsdruk, emoties en gebrek aan diversiteit in denken spelen een belangrijke rol bij deze verkeerde beslissingen.

Terwijl de wereld evolueert en de complexiteit in overheidsvraagstukken lijkt toe te nemen, zetten steeds meer gemeenten en organisaties Group Decision Support Systems in. Met name de organisaties die streven naar effectieve en inclusieve besluitvorming, binnen een steeds complexere wereld. GDSS stelt besluitvormers namelijk in staat om te navigeren door de complexiteit van de moderne vraagstukken.

Groepsbesluitvorming binnen het publieke domein is een complex proces waarbij diverse individuen met verschillende achtergronden, ervaringen en overtuigingen samenkomen om gezamenlijk beslissingen te nemen die een breed scala aan mensen beïnvloeden. Echter, onderliggende percepties en persoonlijke biases van individuele groepsleden kunnen onbedoeld een schaduw werpen op het besluitvormingsproces

Er is een groeiende vraag naar transparante besluitvormingsprocessen binnen verschillende takken van de (semi-)overheid waarbij de beslissingen en de manier waarop ze worden genomen, kunnen worden gerechtvaardigd en verantwoord.

Gerelateerd
Bericht