Een cruciaal element in de Nationale Veiligheidsstrategie

De hedendaagse wereld wordt gekenmerkt door onderlinge verbondenheid en globalisering op ongekende schaal. In die context is het van belang dat landen niet alleen hun nationale veiligheidsstrategieën ontwikkelen, maar ook de verschillende strategische afhankelijkheden erkennen, bespreken en begrijpen. Het ontwikkelen van nationale veiligheidsstrategieën is een complex proces en vereist voortdurende evaluatie en aanpassing.

Besluitvorming versnellen

Besluitvorming is een cruciaal onderdeel van iedere organisatie. Of dit nu gaat om het beslissen over belangrijke strategische kwesties, het nemen van besluiten over dagelijkse operationele taken of het beoordelen van nieuwe kansen, de manier waarop beslissingen worden genomen heeft een grote invloed hebben op het succes van iedere organisatie. Het versnellen van het besluitvormingsproces kan daarom uiterst belangrijk zijn voor het verbeteren van de prestaties.

Waarom groepen betere beslissingen nemen

De wereld lijkt steeds sneller te draaien en het lijkt erop dat organisaties constant in de race zijn om bij te blijven. Maar hoe maak je kwalitatief goede beslissingen als er weinig tijd beschikbaar is? Want wanneer er een strakke deadline is, kan het moeilijk zijn om een ​​grondige discussie te voeren en een weloverwogen besluit te nemen.

Kwalitatieve groepsbesluitvorming

De waarde van groepsbesluitvorming kan niet worden overschat. Het leidt tot betere beslissingen, meer betrokkenheid en uiteindelijk een betere prestatie van de besluitvorming als geheel. Echter is het komen tot gedragen besluitvorming nog wel een uitdaging.

Innovatieve oplossingen vormgeven

Er zijn veel nieuwe en bovenal complexe vraagstukken waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Dit zijn veelal vraagstukken met veel belanghebbenden, die verschillende visies en/of meningen hebben en waarbij een groot maatschappelijk belang speelt. Albert Einstein zei “You can’t solve today’s problems with yesterday’s solutions” dus hoe bedenk je oplossingen voor dit type vraagstukken, waar nog geen referentiekader voor is?

Vraagstukken verder begeleiden

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, door de veranderende wereld om ons heen. Deze veranderingen worden gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, veranderende verwachtingen vanuit de markt en globalisering. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt daarmee toe en organisaties zijn verplicht om in hetzelfde tempo mee te veranderen. Dat vraagt nogal wat van de interne organisatie, het kennisniveau en de wendbaarheid waarmee bedrijven en organisaties dit kunnen realiseren.

Waarom een generieke aanpak niet werkt​

De groeiende noodzaak van participatieve en inclusieve besluitvormingsprocessen brengt een toename in het aantal onderwerpen dat de afdeling Communicatie als prioriteit benoemd. Geheel terecht overigens, want in veel van de onderwerpen die vandaag de dag spelen zit een duidelijke communicatie opgave. Maar wat betekent deze toename voor de uiteindelijke kwaliteit die geleverd wordt?

Wanneer er te veel gevraagd wordt

Het is geen geheim dat de gemiddelde beleidsmedewerker, communicatieprofessional en ambtenaar veel op het spreekwoordelijke bordje heeft en van het ene project naar de andere rent. De ene vergadering is nog niet afgerond of de andere dient zich alweer aan. Op korte termijn is dat best vol te houden maar wat doet het met de medewerkers als dit over langere periodes van ze gevraagd wordt?
En belangrijker: hoe kunnen we hier slim mee om gaan?

Deze tijden vragen niet om oud gedrag in een nieuw jasje

We leven in een tijd van grote verandering. Een belangrijke factor is de toegenomen complexiteit van de moderne wereld, die voortkomt uit technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, globalisering en andere maatschappelijke veranderingen. Hierdoor zijn de systemen waarin we leven en werken steeds complexer geworden en zijn er meer factoren om rekening mee te houden bij de besluitvorming.

Uitdagingen met betrekking tot burgerparticipatie

Alle bestuursorganen in Nederland – dus ook gemeentebesturen – zijn door de komst van de Omgevingswet verplicht bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Het uitgangspunt is dat ideeën en wensen van inwoners en ondernemers ten grondslag liggen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de omgeving. Om dit daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen zijn er nog wel een aantal uitdagingen.