Warmtetransport leiding Eemshaven - Groningen

Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart

Met meerdere stakeholders zoals Enexis, Gasunie, provincie Groningen, gemeenten en Eemsdelta de knelpunten, kansen en mogelijkheden van een warmtetransportleiding tussen Eemsdelta en Groningen in kaart brengen. Het project liep al geruime tijd waarbij de voortgang langzaamaan stokte. Aan de hand van de Versnellingskamer zijn doorbraken geforceerd en duidelijke acties uitgezet.

Met de Energietransitie Versnellingskamers en de Factor-C omgevingsanalyse stellen we in korte tijd vast wat de transitiecapaciteit is van een gebied. We brengen lopende en geplande initiatieven van gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en energiecorporaties nauwkeurig in kaart. Waar mogelijk combineren we die in Energiehubs; een concentratie van opwekking, afname, transformatie, opslag en transport van energie. 

De Energietransitie Versnellingskamer structureert het proces van exploratie tot realisatie van levensvatbare energiehubs en brengt in kaart welke bestuurlijke capaciteiten en participatie nodig zijn voor een succesvolle energietransitie.  

 

Energietransitie Versnelllingskamers waarbij:

  • Zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van huidige infra
  • Meerdere energievormen bij elkaar komen
  • Respect voor de omgeving en de cultuurhistorische waarde van het landschap
  • Eerlijke verdeling van kosten / baten, lasten én lusten
  • In wordt gegaan op gemeentelijke wensen en ideeën
  • Begrip is voor samenwerking en eerlijk verdeelde aandacht tussen grote en kleine kernen

Restwarmte

Met dit project wordt warmtetransport tussen Eemsdelta en Groningen gerealiseerd. Het is een belangrijke stap naar de inzet van restwarmte uit de Eemsdelta in Groningen, Delfzijl en Appingedam, ook ten behoeve van de Regionale Energie Strategie.

Onderzoeken en studies
Verschillende studies moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld een studie naar het ontsluiten van bronnen in de Eemshaven en op het Chemiepark Delfzijl. Maar ook naar het aansluiten van Delfzijl, Appingedam en Groningen op de proeftuin aardgasvrije wijken. Net als het uitvoeren van onderzoek naar innovatieve technologieën voor collectieve warmtesystemen en het onderzoeken van de Europese subsidiemogelijkheden zoals ELENA ten behoeve van de warmtetransit

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Onze begeleiding

Een visie die in harmonie met de leefomgeving en in goed overleg met de vele belanghebbenden is ontwikkeld. Vandaar dat wij een intensief proces hebben doorlopen die richting geeft aan de groeistrategie tot 2030; de realisatie van economische groei in combinatie met de ambitie om deze op een duurzame manier tot stand te brengen.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl