GZI Emmen

Energietransitie

"Kan de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen en aangesloten gasboorputten hergebruikt worden in de energietransitie?"

Dat was de vraag die de NAM neerlegde. Door de inzet van de Versnellingskamer zijn de contouren van GZI Next bepaald en wordt er momenteel hard gewerkt aan een duurzame herinrichting van de locatie.

De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom onderzoeken de Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, EMMTEC services, New Energy Coalition, Gasunie, Gasunie Transport Services (GTS) en de NAM samen de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in de gemeente Emmen. 

Dit doen zij samen met partijen zoals EBN, Engie, Rendo Netwerken, Rika Greenpark en Ludan. Het GZI-terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming.

Energietransitie Versnelllingskamers waarbij:

  • Zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van huidige infra
  • Meerdere energievormen bij elkaar komen
  • Respect voor de omgeving en de cultuurhistorische waarde van het landschap
  • Eerlijke verdeling van kosten / baten, lasten én lusten
  • In wordt gegaan op gemeentelijke wensen en ideeën
  • Begrip is voor samenwerking en eerlijk verdeelde aandacht tussen grote en kleine kernen

GZI in Emmen ofwel de Gas Zuiverings Installatie.

Te zien bij nacht door de lampen en hoge fakkeltoren. Vanaf 1988 werd hier zwavel uit zuur aardgas gehaald, zodat we er op konden koken en verwarmen. Op hoogtijdagen ging er acht miljoen kuub aardgas per dag door de fabriek en werkten er 150 mensen.

Het is eigenlijk één grote recycle-klus. Veel onderdelen worden hergebruikt op andere locaties van de NAM en alle metalen en non-ferro’s worden hergebruikt. Terwijl de sloop nog gaande is, wordt op een ander deel van het 38 hectare grote terrein al gewerkt aan de komst van de eerste nieuwe schone energiebron: een park met zonnepanelen.

Naast zonne-energie moet op het terrein straks ook bio-gas en waterstof geproduceerd gaan worden. ‘De oude GZI-locatie is daarvoor bijzonder geschikt.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Onze begeleiding

Met de Energietransitie Versnellingskamers en de Factor-C omgevingsanalyse stellen we in korte tijd vast wat de transitiecapaciteit is van een gebied. We brengen lopende en geplande initiatieven van gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en energiecorporaties nauwkeurig in kaart. Waar mogelijk combineren we die in Energiehubs; een concentratie van opwekking, afname, transformatie, opslag en transport van energie. 

De Energietransitie Versnellingskamer structureert het proces van exploratie tot realisatie van levensvatbare energiehubs en brengt in kaart welke bestuurlijke capaciteiten en participatie nodig zijn voor een succesvolle energietransitie.  

De Versnellingskamers zijn gebaseerd op een data gedreven methodiek ‘tussen beleid en doen’ om versneld te komen tot investeringswaardige projecten in de energie van morgen met draagvlak van omwonenden, kennis van partners en aansluiting op beleid gemeente.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl