Lokatiecriteria Purmerend

Bepaling lokatiecriteria voor mensen met een multicomplexe problematiek

Delen is vermenigvuldigen

Gemeente Purmerend ondervond de kracht van een tegenbeweging bij onvoldoende participatie in hun zoektocht naar een woonlokatie voor mensen met een multicomplexe problematiek. 

Aan de hand van interviews, locatiebezoeken en Versnellingskamers -waarbij niet alleen burgers, maar ook ambtenaren en raadsleden- betrokken werden heeft men in een kort tijdsbestek een gedragen oplossing ontworpen die in 1x door de Raad is gekomen. Het heeft niet alleen een gedeeld beeld opgeleverd, maar tevens begrip voor elkaars zorgen. 

Hoe verbeteren wij participatie

  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Voeren een stakeholdersanalyse uit die de impact van participatie op de interne organisatie identificeert en in kaart brengt.
  • Verkorten de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.

"Het is er doorheen gekomen! Het is soepel verlopen. Echt heel fijn en zooo waardevol! Dat is erg aan jullie te danken!"

 – Beleidsadviseur gemeente Purmerend

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Onze begeleiding

Purmerend – In mei 2020 besloot de gemeenteraad dat er in Purmerend een voorziening moet komen voor mensen met complexe multiproblematiek: De Woonplek. De voorziening zou in eerste instantie nabij het Leeghwaterpark komen en deed veel stof opwaaien. Niet alleen bij omwonenden en betrokkenen, maar ook meerdere partijen in de gemeenteraad hadden hun bedenkingen.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker.

Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl