Energietransitie gemeente Noardeast-Fryslan

Technologie en samenwerking versterken gebied 

Gemeente Noardeast-Fryslân stelde zich een ambitieuze opgave: in 2030 moet 70% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt zijn. In 2050 moeten alle woningen en bedrijven aardgasvrij zijn. Tot zover lijkt de situatie op die elders in het land. Echter, vanwege de lage bevolkingsdichtheid (<250 per km2) zijn in Friesland relatief veel windmolens en zonneparken aangelegd en is er relatief weinig afname van energie.

Deze toestand wordt nog versterkt door zonnepanelen op huizen en bedrijven. De grootschalige uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Friesland en de Noordoostpolder is in handen van de Taskforce Energienetwerk Fryslân. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RES en ondersteunt netbeheerder Liander bij de uitvoering van het investeringsprogramma NULelie. 

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Expertise op het gebied van de factor C methode (het in kaart brengen van de verschillende belangrijke stakeholders en hiervoor een maatwerk aanpak samenstellen).
  • Focus en duidelijkheid creëeren in een omvangrijk traject genaamd de energietransitie

Quote opdrachtgever

“De inzet van Spilter heeft ons zo veel meer opgeleverd dan van te voren gedacht. Er zijn in 2 Versnellingskamers concrete handvatten en duidelijkheid gecreëerd in een omvangrijk traject als de energietransitie. Van hoopvolle ambities naar concrete stappen.– Projectmanager gemeente Noardeast-Fryslan

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

In vier stappen van idee naar concrete uitvoering van de energietransitie

Factor C

Omgevingsanalyse – in kaart brengen context en benodigde stakeholders Een goede omgevings- en actorenanalyse zorgt ervoor dat energie-initiatieven doorgang vinden en niet stranden door gebrek aan ambitie, kennis, slagkracht of legitimatie. Deze stap zorgt ervoor dat de juiste mensen met elkaar in contact komen en elkaar vinden in gezamenlijke doelstellingen en zich daaraan committeren.

Versnellingskamer

Versnellingskamer I - brengt kansrijke energie-initiatieven in kaart Bedrijven, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, energiecoöperaties, kennisinstellingen, experts en belangenorganisaties brachten mogelijkheden, kansen en aandachtspunten van energie-initiatieven in kaart en legden die vast in de Spilter Versnellingskamer.

Samenvoegen

Samenvoegen energieinitiatieven in clusters - De vertaling van de initiatieven uit stap 2 naar concrete projecten. De Versnellingskamer bereikt dit resultaat door de selectie van drie investeringswaardige energieclusters met een grote slagingskans. Inpassing in de bestaande energie-infrastructuur en een vliegwielfunctie voor de regio zijn daarbij strategische ontwerpcriteria.

Versnellingskamer

Versnellingskamer II - om onderlinge samenwerking. De versnellingskamer leverde enthousiaste ambassadeurs voor de energietransitie op, die de boodschap gaan uitdagen binnen hun gemeenschap. Een rugzak vol met praktische tips. Waardevolle inzichten voor de gemeente. Welke initiatieven spelen in de dorpen, waar zij staan, wat zij nodig hebben van de gemeente, welke rol de gemeente hierin kan spelen en hoe ver deze initiatieven in het proces zijn.

Energiehubs – versterk je gebied met slimme energiecombinaties en samenwerkingsvormen

NAM beschikt in het gebied over gaswinningslocaties waarvan een aantal gefaseerd gesloten zullen worden. Deze locaties zijn voorzien van waardevolle energie-infrastructuur en zijn bruikbaar als z.g. Energiehub waarop energie-initiatieven van bedrijven en energiecoöperatie van burgers slim gecombineerd worden. Een belangrijk nevendoel van de Energietransitie Versnellingskamer is dat provincie, gemeente, bedrijven en burgers samenwerken1 aan gebiedsoverstijgende vraagstukken. 

Hoe gemeente Noardeast-Fryslân de overgang maakt naar groene en duurzame energie

Bedrijven, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, energiecoöperaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties bij elkaar brengen om de handen ineen te slaan voor de energietransitie, dat wilde Gemeente Noardeast-Fryslân.  We pakten het vraagstuk als volgt aan met een set slim op elkaar aansluitende energietransitie Versnellingskamers: 

De ontwikkeling en toepassing van groene technologie is essentieel voor energietransitie die in 2050 gerealiseerd moet zijn. De haalbaarheid hiervan wordt in toenemende mate bepaald door de faciliteiten, mogelijkheden en het ondernemerschap binnen de regio.  

Betere besluiten door een brede groepsblik en goede structuur

Onze ervaring wijst ook uit dat divers samengestelde groepen gemiddeld betere besluiten nemen over complexe en relatief onoverzichtelijke vraagstukken dan individuen en minder diverse groepen. Ook de groepsgrootte heeft invloed op de kwaliteit van besluiten. De kans op tunnelvisie (groupthink) is kleiner in grotere groepen; hierin is ook vaak meer kennis beschikbaar. Besluitvorming over complexe en gevoelige vraagstukken in grotere groepen (>10) vergt echter meer organisatie en structuur dan een reguliere meeting kan bieden.  

De Versnellingskamer is een door technologie ondersteund instrument dat de juiste organisatie en structuur aanbrengt en zo groepen helpt om betere en duurzamere besluiten te nemen. 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl