Claimscan A27 Houten Hooipolder

Een integrale scan op de claimgevoeligheid van het project en er uitspraak wordt gedaan over claimgevoeligheid en beheersmaatregelen. 

Versnellingskamer waarbij er een integrale scan op de claimgevoeligheid van het project plaatsvindt en er door ons een uitspraak wordt gedaan over claimgevoeligheid en mogelijke beheersmaatregelen. Door de aanpak en werkwijze is er een gesloten PDCA-cirkel. Niet alleen binnen een projectteam maar RWS breed.

In de afgelopen 10 jaar ontwikkelden we de Claimscan; een unieke methode waarmee projectteams in zeer korte tijd een compleet beeld krijgen van de claimgevoeligheid van een aan te besteden project

De Claimscan reduceert overschrijdingen van budgetten en planningen en verhoogt de kwaliteit van het aanbestedingsproces. De Claimscan geeft het projectteam inzicht in ‘open eindjes’ en andere punten die om aandacht vragen voor publicatie van de aanbesteding. 

De aanpak is toepasbaar op zowel grote als kleinere projecten. We voerden in de afgelopen jaren meer dan 150 claimscans uit.

Grootste voordelen van een Claimscan

  • Levert een eindrapport op met heldere en direct toepasbare verbeteringen om de claimgevoeligheid van de aanbesteding te verlagen.
  • Daagt het projectteam uit tot een discipline-overstijgende aanpak waardoor raakvlakken en hiaten in beeld komen.
  • Activeert de onderlinge dialoog tussen de verschillende IPM-rolhouders en legt hen uitdagende vragen voor.
  • Geeft direct grafisch feedback over meningsverschillen zodat alleen belangrijke zaken onderwerp van gesprek zijn.

“Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan inzetten” 

Dick Stelling, aanbestedingsjurist Rijkswaterstaat.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Achtergrond

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de doorstroming op de A27 tussen knooppunten Lunetten en Hooipolder verbeteren. Daarom laat de minister verschillende alternatieven onderzoeken. De verwachting is dat het vergroten van de capaciteit van de A27 de doorstromingsproblemen sterk zal verminderen.

Op basis van de ingediende zienswijzen en overleg met marktpartijen en maatschappelijke organisaties kiest de minister een voorkeursalternatief om de doorstromingsproblemen op de A27 aan te pakken. Dit voorkeursalternatief wordt in de planfase verder uitgewerkt, hierbij wordt ook een milieueffectrapport opgesteld. In dit rapport staan de milieueffecten beschreven en maatregelen om die zoveel mogelijk te beperken of te compenseren.

Voorheen droeg dit project de naam A27 Lunetten – Hooipolder. De problematiek rond het knooppunt Lunetten wordt nu aangepakt binnen het project Ring Utrecht. Het A27-project beslaat namelijk niet het knooppunt zelf, maar het traject tot aan het knooppunt, terwijl het Ring Utrecht-project wél over het knooppunt gaat. Een logische keuze dus om de aansluiting van de A27 op knooppunt Lunetten mee te nemen in de plannen voor de Ring Utrecht. Beide projecten raken elkaar nu bij de aansluiting Houten. Bij de uitbreiding van de A27 spreken we daarom voortaan over de A27 Houten – Hooipolder.

  • De A27 richting Utrecht krijgt tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook.
  • Op de A27 richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.
  • De westelijke Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed
  • De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen.

Ook als u niet in de GWW-sector actief bent, maar wel met aanbestedingen heeft te makenis de Claimscan voor u interessant. We richten deze graag in voor uw branche. Zo maakten we onder meer een specifieke Claimscan voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. 

De claimscan is Versnellingskamer Nr. 3 in de reeks van 4 Versnellingskamers die verlaging van de faalkosten in de contractvoorbereiding bewerkstelligen.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl