Masterclasses & webinars

Krijg een blik achter de schermen en leer om Spilter GDSS zelf in te zetten

Webinars

Factor-C leidraad

Factor C is een werkwijze die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Het is met name geschikt bij projecten (of programma’s) waar heel omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt dient te worden. Deze aanpak bestaat uit vijf stappen waarmee je gestructureerd van opgave naar aanpak gaat.

Inkoop en contract management

Wat er aanbesteed moet worden is vaak wel duidelijk en ligt besloten in het projectplan. Maar hoe komt u daar? Wat is belangrijk? Waar zitten uitdagingen? Waar heeft u de kennis van de markt nodig? Hoe krijgt u de nodige stakeholders mee? Hoe krijgt u de beste opdrachtnemer?

Ringen van Invloed

Er zijn verschillende methoden om te inventariseren wie belangrijke spelers zijn bij een traject, beleid of project. Het model ‘Ringen van invloed’ brengt in één model meerdere dimensies in beeld en waaruit je vervolgens kunt bepalen hoe je het proces inricht en wat je communicatiestrategie richting de actoren wordt.

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Masterclasses

Spilter GDSS

In deze masterclass leert u werken met het Spilter GDSS en de daarbij behorende methoden. Na de masterclass kunt u zelfstandig eenvoudige sessies ontwerpen en uitvoeren. Ook de bewerking en aansprekende visuele presentatie van antwoorden krijgt aandacht.

GDSS Faciliteren

Na deze masterclass kunt u een sessie begeleiden en biedt u de deelnemers een betekenisvolle ervaring en een waardevolle oplossing van het vraagstuk. Een Spiltersessie staat of valt met een facilitator die oog heeft voor het proces, het resultaat en de deelnemers.

GDSS Sessies bouwen

Tijdens deze masterclass leert u een unieke methode waarmee projectteams in zeer korte tijd een compleet beeld krijgen van de claimgevoeligheid van een aan te besteden project. Deze reduceert overschrijdingen van budgetten en planningen en verhoogt de kwaliteit van het aanbestedingsproces.

Ingerichte Versnellingskamers

Factor C Leidraad

Met deze Factor C leidraad kunt u een volledig communicatieplan maken. Op de beproefde leidraad is digitalisering toegepast om de belangrijkste barrières in besluitvorming te mitigeren en u in staat te stellen de leidraad in 5 overzichtelijke stappen effectief, efficiënt en transparant toe te passen.

Ringen van Invloed

Deze ingerichte Versnellingskamer geeft direct inzicht op vragen als: Welke invloed hebben partijen in je netwerk op de ontwikkeling van het project? Willen ze meedenken of meewerken, of kunnen ze zelfs meebeslissen? Met de digitale analyse worden actoren interactief in kaart gebracht en strategisch gepositioneerd.

M.A.R.K. Methode

Met deze ingerichte Versnellingskamer ontvangt u een unieke methode om inschrijvingen te beoordelen, voor projectteams van aanbestedingen die kwaliteitscriteria hanteren. Deze methodiek is ontwikkelt en wordt gehanteeerd voor o.a. de aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote aanbestedingen.

Waar hebben wij al een Versnelling gebracht