Trainingen & Masterclasses

Wordt getraind in Spilter GDSS 
leer Versnellingskamers zelf ontwerpen en uitvoeren.

Spilter GDSS transformeert de klassieke meeting en stelt bestuurders, beleidsmakers en professionals in staat oorspronkelijke en uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen voor knellende en relevante vraagstukken. Op deze pagina vind u de trainingen en masterclasses die wij aanbieden waardoor organisaties zelfs gebruik kunnen maken van de krachtige GDSS Software en Versnellingskamers kunnen inrichten. 

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
werken met ons samen
0 Spilter
gebruikers

Module 1 – Bediening van de software

Tijdens deze training leert u werken met de Spilter software en methoden. Na de premaster kunt u zelfstandig eenvoudige sessies ontwerpen en uitvoeren. Ook de bewerking en aansprekende visuele presentatie van antwoorden krijgt aandacht.  

Bent u hiernaast geïnteresseerd in onze casuïstiek, dan is de aansluitende masterclass een aanrader. Wilt u graag uw vaardigheden als facilitator verbeteren, dan is de masterclass facilitation een goed vervolg op zowel de premaster als de masterclass. 

Module 2 - Versnellingskamers ontwerpen

Deze training heeft casuïstiek als uitgangspunt en biedt een leidraad voor het oplossen van vraagstukken in verschillende domeinen en contexten. De praktijkgerichte masterclass biedt best-practice methoden en technieken voor de aanpak van een brede waaier aan vraagstukken.  

Na het volgen van de Masterclass kunt u beoordelen welke vraagstukken geschikt zijn om aan te pakken met de Spilter software en welke methoden en technieken binnen Spilter daarvoor het meest passend zijn. Aansluitend kunt u de masterclass facilitation of masterclass programmatisch ontwerpen volgen. 

Module 3 - Versnellingskamers begeleiden

Na deze masterclass kunt u een Spiltersessie begeleiden en biedt u de deelnemers een betekenisvolle ervaring en een waardevolle oplossing van het vraagstuk. Een Spiltersessie staat of valt met een facilitator die oog heeft voor het proces, het resultaat en de deelnemers. 

Onze ervaring is dat professionals vaak veel kennis hebben van de inhoud van het vraagstuk, maar minder bedreven zijn in het managen van de groepsdynamiek en het bewaken van het sessieproces. 

Masterclass - Programmatisch ontwerpen

Vaak is een enkele Spiltersessie of Versnellingskamer voldoende voor het aanpakken van een vraagstuk, het maken van beleid of het nemen van een besluit. Het komt ook voor dat de resultaten van een Spiltersessie of Versnellingskamer weer onderwerp worden van een evaluatie of verrijking door andere stakeholders. De masterclass programmatisch ontwerpen richt zich op het ontwerpen Versnellingskamers die slim op elkaar aansluiten. En die gezamenlijk een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk verder brengen in een reeks van stappen. 

Voorbeelden zijn de burgerparticipatie rondom omgevingsvisie en energietransitie, de dienstverlening bepalen van een coronacrisisorganisatie, een provinciale Human Capital Agenda opstellen en de gemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden verkennen. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​