Masterclass

Leer Spilter GDSS sessies en Versnellingskamers
te ontwerpen en uit te voeren.

Spilter GDSS transformeert de klassieke meeting en stelt bestuurders, beleidsmakers en professionals in staat oorspronkelijke en uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen voor knellende en relevante vraagstukken.  

Welke training volgt u

  • Premaster
  • Masterclass sessieontwerp ​
  • Masterclass facilitation ​
  • Masterclass programmatisch ontwerpen ​

De premaster stelt u in zelfstandig eenvoudige Spiltersessies te ontwerpen en uit te voeren. De focus ligt op bediening en het houden van eenvoudige Spiltersessies. 

De masterclass sessieontwerp gaat een stap verder en geeft u aan de hand van casuïstiek inzicht in de technologie, methoden en technieken waarmee u vraagstukken kunt oplossen. 

In de masterclass facilitation leert u met Spilter groepen door de juiste inzet van groepsdynamieken, Spiltersoftware, -methoden en -technieken te begeleiden naar een betekenisvolle belevenis en waardevolle resultaten. 

De masterclass programmatisch ontwerpen leert u een vraagstuk in verschillende stappen (deelvragen) uit te splitsen en die met verschillende groepen stakeholders in Spilter te doorlopen. De masterclass programmatisch ontwerpen sluit aan op zowel de premaster als de masterclass sessieontwerp.

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
werken met ons samen
0 Spilter
gebruikers

Premaster – bediening van de Spilter software

U leert werken met de Spilter software en methoden. Na de premaster kunt u zelfstandig eenvoudige sessies ontwerpen en uitvoeren. Ook de bewerking en aansprekende visuele presentatie van antwoorden krijgt aandacht.  

Bent u hiernaast geïnteresseerd in onze casuïstiek, dan is de aansluitende masterclass een aanrader. Wilt u graag uw vaardigheden als facilitator verbeteren, dan is de masterclass facilitation een goed vervolg op zowel de premaster als de masterclass. 

Masterclass sessieontwerp – zaken voor elkaar krijgen in de echte wereld

Deze masterclass heeft casuïstiek als uitgangspunt en biedt een leidraad voor het oplossen van vraagstukken in verschillende domeinen en contexten. De praktijkgerichte masterclass biedt best-practice methoden en technieken voor de aanpak van een brede waaier aan vraagstukken.  

Na het volgen van de Masterclass kunt u beoordelen welke vraagstukken geschikt zijn om aan te pakken met de Spilter software en welke methoden en technieken binnen Spilter daarvoor het meest passend zijn. Aansluitend kunt u de masterclass facilitation of masterclass programmatisch ontwerpen volgen. 

Masterclass facilitation – effectief (online) begeleiden van een spiltersessie

Na deze masterclass kunt u een Spiltersessie begeleiden en biedt u de deelnemers een betekenisvolle ervaring en een waardevolle oplossing van het vraagstuk. Een Spiltersessie staat of valt met een facilitator die oog heeft voor het proces, het resultaat en de deelnemers. 

Onze ervaring is dat professionals vaak veel kennis hebben van de inhoud van het vraagstuk, maar minder bedreven zijn in het managen van de groepsdynamiek en het bewaken van het sessieproces. 

Masterclass programmatisch ontwerpen – multistap ontwerp

Vaak is een enkele Spiltersessie of Versnellingskamer voldoende voor het aanpakken van een vraagstuk, het maken van beleid of het nemen van een besluit. Het komt ook voor dat de resultaten van een Spiltersessie of Versnellingskamer weer onderwerp worden van een evaluatie of verrijking door andere stakeholders. De masterclass programmatisch ontwerpen richt zich op het ontwerpen Versnellingskamers die slim op elkaar aansluiten. En die gezamenlijk een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk verder brengen in een reeks van stappen. Voorbeelden zijn de burgerparticipatie rondom omgevingsvisie en energietransitie, de dienstverlening bepalen van een coronacrisisorganisatie, een provinciale Human Capital Agenda opstellen en de gemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden verkennen. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Interesse in een Masterclass? Neem contact op: