Ringen van Invloed

Jouw deelname bevestigen

Wil je deelnemen aan de sessie op 18 april, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in:

Communicatie in het hart van beleid

Stakeholders komen voor in vele soorten en smaken. Veel belang, weinig belang, direct en indirect belang en interne of externe stakeholders. In een stakeholderomgeving is er altijd onduidelijkheid over welke mate van invloed bepaalde groepen belanghebbenden hebben en hoe zij ‘in de wedstrijd zitten’ ten opzichte van het aanstaande project.

Het model ‘Ringen van invloed’ brengt in één model meerdere dimensies in beeld. Het is een model van waaruit je vervolgens kunt bepalen hoe je het proces inricht en wat je communicatiestrategie richting de actoren wordt.

De ‘taartpunten’ geven de verdeling op basis van het belang van de actoren bij het beleid, traject of project: De cirkels geven de rol aan die de actoren in het traject, beleid of project zullen spelen. In het middelpunt van de cirkels zit meestal het team en/of de bestuurder. De cirkels geven aan op welke ‘afstand’ de actoren zich van het traject, beleid of project bevinden. 

Het loont de moeite om eens wat langer stil te staan bij de vraag: zitten we met de goede mensen om tafel? Vergeten we geen doelgroepen? Zijn de partijen waar we mee praten wel representatief? Een actorenanalyse helpt om wat breder op zoek te gaan naar spelers die belangrijk zijn (of kunnen zijn) in een traject, beleid of project.

Webinar wordt gegeven door

Voor Spilter is hij jarenlang actief geweest als consultant in changemanagement bij bedrijven als o.a. ABN Amro, Nationale Nederlanden en MediaMarkt. Denk hierbij aan cultuur’- strategie of implementatieopdrachten waarbij het strategisch wendbaar en het toekomstbestendig maken van de organisatie leidend was, in veel gevallen met een flink digitaal element. 

Jouw deelname bevestigen

Wil je deelnemen aan de sessie op 18 april, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: