Adoptie

Hoe goed de nieuwste software ook is, de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is. Draagvlak en acceptatie is essentieel voor een succesvolle implementatie.

Hoe goed de nieuwste software ook is, de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door de toekomstige gebruikers. Draagvlak en acceptatie is essentieel.

Met alle technologische ontwikkelingen en de daarbij behorende kansen willen veel bedrijven direct aan de slag met de nieuwste tools, systemen of technieken. Alleen gaan ze dan in de verkeerde volgorde aan de slag.

In de meeste gevallen duiken organisaties meteen op de technologie. Ze gaan de nieuwe ontwikkelingen vergelijken vanuit de overtuiging dat die hen in staat stelt om de gewenste doelen versneld te bereiken.

Daarna doorlopen ze een kort selectietraject, schaffen de gewenste technologie aan, richten de processen intern in voor de komst van die tool en markeren een datum op de kalender voor de live-gang. Op het eerste gezicht klinkt dat allemaal heel logisch, maar dat blijkt in de praktijk vaak slechts voorbereiding te zijn op de uiteindelijke mislukking.

Je maakt namelijk de technologie dominant boven de benodigde verandering. Het succes hangt namelijk niet af van de datum dat de tool of software in jouw organisatie beschikbaar is, maar juist van de bereidheid van de mensen die er mee gaan werken.

Adoptie in de versnelling

 • Een technologie ondersteunde methode om groepen mensen te assisteren bij het doorgronden van complexe materie
 • Brengt alle stakeholders in beeld en deze worden allemaal betrokken in het proces
 • Geeft inzicht en versnelt het adoptieproces
 • Ondersteund interactie tussen deelnemers via slimme, doelgerichte SaaS technologie
 • Ligt een wetenschappelijke methode aan ten grondslag
 • Kan volledig digitaal gehouden worden
 • Uitgebreide rapportages en inzicht via Microsoft Office tools

Wie zetten onze methode in

De Versnellingskamer versnelt langs 4 kwadranten:

Plannings- en analyse elementen

Aan de hand van maar 1 voorbereidings-meeting plaatsen we het vraagstuk in de bredere context en kunnen met u bepalen wanneer de Versnellingskamer geslaagd is en welke deelnemers daarvoor nodig zijn.

Methodische- en uitvoerings elementen

Het toepassen van de juiste methoden voor deelvraagstukken en een werkproces binnen de randvoorwaarden leidt tot het gewenste resultaat.

Technologische en facilitatie-elementen

De Versnellingskamer maakt gebruik van tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden die de sessie interactief en effectief laten verlopen.

Administratieve elementen

Door de Versnellingskamer is rapporteren, verantwoorden, analyse resultaten en terugkijken op genomen stappen zeer eenvoudig. Er hoeven geen extra verslagen geschreven te worden. De data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar

Casestudy: Participatie

De afdeling Stadsontwikkeling binnen de gemeente Rotterdam wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven.

In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Voordelen van onze begeleiding

 • Bewezen betere besluiten en versnelling van de processen
 • Geen tunnelvisie of blinde vlekken in de processen meer
 • Begeleiding van grote groepen en stakeholdermanagement
 • Juiste inzet van kennis en deze breder beschikbaar maken
 • Door techniek ondersteund en versneld

Een Versnelling organiseren   

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamersessie. Samen met u analyseren we uw specifieke vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

Dit doen we normaliter in drie tot vijf sessies van anderhalf tot twee uur waarin we onze interpretatie van het vraagstuk en het ontwerp van de Versnellingskamer met u bespreken. Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

De Versnellingskamer biedt een gelijk speelveld

De Versnellingskamer is met name zo bruikbaar in adoptieprocessen en implementaties door:  

 • Iedere mening, standpunt en motivatie te horen en gelijkwaardig te wegen; 
 • Directe beschikbaarheid van data en daarmee inzicht op proces, die de integratie en goede overgang van de nieuwe tooling bevordert. 


Onzichtbare factoren als macht, politiek en intrinsieke motivatie spelen vaak een grote rol binnen implementaties. De Versnellingskamer egaliseert het speelveld en maakt dit inzichtelijk: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord. 

De rode draad door deze implementaties is telkens: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data vergaard. Door deze  interactief te herschikken ontstaat inzicht en kennis. Die kunnen op hun beurt weer verder worden geanalyseerd. Hieruit komen dan weer vervolgstappen zoals het ontwerpen en beoordelen van scenario’s en, uiteindelijk, het nemen van besluiten en het verhogen van adoptie.  

Kunnen we je helpen versnellen?

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Onze expert op dit gebied is Jerry van Staveren
Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl 

Bekijk onze opdrachten